Výživa a fyzická aktivita

Skupina na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu

Skupina na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu sa skladá zo zástupcov vlád krajín EÚ (a EZVO) a na jej čele stojí Európska komisia. Skupina

  • umožňuje vládam vymieňať si zdravotné a ekonomické analýzy, politické myšlienky a osvedčené postupy a rozvíjať spoločné prístupy,
  • vypracúva priority, ako je zlepšenie receptúr potravinových výrobkov, zníženie vystavenia detí marketingu potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukru, fyzická aktivita, označovanie a verejné obstarávanie potravín,
  • zlepšuje kontakty medzi vládami a platformou EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, čo umožňuje spoluprácu so zainteresovanými stranami, ako aj medzi nimi,
  • uľahčuje politikom výmenu dôkazov, údajov a najlepších postupov,
  • identifikuje medzery vo výskume a podporuje zdravie vo všetkých politikách,
  • pracuje na odstraňovaní nerovností v oblasti zdravia.

Komisia môže požiadať skupinu na vysokej úrovni, aby pripravila podklady pre príslušné iniciatívy v oblasti prevencie a propagácie, na ktorých sa dohodla riadiaca skupina pre propagáciu a prevenciu.

Zasadnutia

Skupina na vysokej úrovni zasadá pravidelne a organizuje spoločné stretnutia s platformou EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.