Výživa a fyzická aktivita

Skupina na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu

Skupinu na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu tvoria predstavitelia európskych vlád a predsedá jej Európska komisia.

Členovia

Predstavitelia vlád zo všetkých 28 členských štátov a dvoch štátov EZVO (Nórska a Švajčiarska).

Čo je úlohou skupiny?

Úlohou skupiny je hľadať riešenia zdravotných problémov súvisiacich s obezitou. Skupina

  • ponúka prehľad vládnych politík v oblasti výživy a fyzickej aktivity,

  • pomáha vládam pri výmene nápadov a osvedčených postupov (napr. pri vytváraní takého prostredia, ktoré ľudí povzbudzuje ku každodennej fyzickej aktivite a motivuje k tomu, aby namiesto auta použili bicykel alebo šli pešo, alebo pri opatreniach zameraných na znižovanie obsahu soli, tukov alebo cukrov v potravinových výrobkoch),

  • sa snaží o zlepšenie komunikácie medzi vládami a platformou EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie  s cieľom zjednodušiť identifikáciu a uzatváranie relevantných verejno-súkromných partnerstiev.

Skupina na vysokej úrovni sa aktívne zamerala na boj proti detskej obezite. V tejto súvislosti uverejnila akčný plán EÚ zameraný na boj proti detskej obezite počas rokov 2014 – 2020 .

Podporila aj zmenu zloženia  vyrábaných potravín, najmä pokiaľ ide o zníženie obsahu soli, nasýtených tukov  a pridaných cukrov  v týchto produktoch (prehľad národných iniciatív členských štátov týkajúcich sa vybraných živín, 2015 ).

Skupina na vysokej úrovni sa pravidelne stretáva s predstaviteľmi platformy EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.

Ako často sa skupina stretáva?

Aspoň trikrát do roka. Pozrite si zápisnice schôdzí skupiny pre výživu .

Skupina môže požiadať Komisiu o zvolanie stretnutia expertov s cieľom pripraviť podklady pre také iniciatívy, akou je napríklad kampaň za zníženie obsahu soli , tuku a cukru v potravinách.

Video o opatreniach EÚ v oblasti stravovania a fyzickej aktivity


Ak si video chcete stiahnuť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a uložte ho vo formáte AVI (.avi) alebo Quicktime (.mov).