Odżywianie i aktywność fizyczna

Grupa Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej

W skład Grupy Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich UE (i EFTA), a jej pracom przewodzi Komisja Europejska. Grupa:

  • umożliwia rządom udostępnianie sobie nawzajem analiz ekonomicznych i zdrowotnych oraz dzielenie się pomysłami w zakresie polityki i najlepszymi praktykami, a także opracowywanie wspólnych podejść
  • prowadzi prace nad priorytetami takimi jak: poprawa składu produktów spożywczych, ograniczenie kontaktu dzieci z marketingiem produktów żywnościowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli i cukrów, aktywność fizyczna, etykietowanie żywności i zamówienia publiczne na żywność
  • zintensyfikowanie kontaktów między rządami a platformą UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia, tak aby można było zbudować odpowiednią współpracę z zainteresowanymi stronami i między nimi
  • ułatwianie wymiany informacji opartych na dowodach oraz danych i najlepszych praktyk osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki
  • identyfikowanie luk badawczych i wspieranie działań prozdrowotnych we wszystkich obszarach polityki
  • dążenie do zmniejszania nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej.

Komisja może również zwrócić się do grupy wysokiego szczebla o przygotowanie podstaw dla odpowiednich inicjatyw w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia uzgodnionych przez grupę sterującą ds. promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Posiedzenia

Grupa wysokiego szczebla odbywa regularne posiedzenia, w tym także wspólne posiedzenia z platformą UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia.