Voeding en lichaamsbeweging

Groep op hoog niveau inzake voeding en lichaamsbeweging

De Groep op hoog niveau inzake voeding en lichaamsbeweging bestaat uit vertegenwoordigers van de overheden in de EU-landen en wordt geleid door de Europese Commissie.

Wie zijn de leden?

Overheidsvertegenwoordigers uit alle 28 EU-landen en de 2 EVA-landen (Noorwegen en Zwitserland).

Wat doet de groep?

Zij zoekt naar Europese oplossingen voor gezondheidsvraagstukken die te maken hebben met obesitas door

  • een overzicht te bieden van alle overheidsmaatregelen op het gebied van voeding en lichaamsbeweging

  • overheden te helpen ideeën en werkwijzen uit te wisselen (bijv. herinrichting van de openbare ruimte om wandelen, fietsen en andere vormen van dagelijkse activiteit aan te moedigen, of een andere samenstelling van voedingsmiddelen zodat zij minder zout, suiker of vet bevatten).

  • contacten tussen overheden en het Europees actieplatform op het gebied van eetgewoonten, lichaamsbeweging en gezondheid  te verbeteren, zodat relevante publiek-private partnerschappen snel kunnen worden overeengekomen of herkend.

De Groep op hoog niveau heeft zich actief gericht op de aanpak van obesitas bij kinderen. Zij heeft vervolgens een EU-actieplan voor obesitas bij kinderen voor 2014-2020  gepubliceerd.

Ze heeft ook steun verleend voor het verbeteren van de samenstelling  van producten, vooral om de hoeveelheid zout, verzadigde vetten  en toegevoegde suikers  te verminderen (overzicht van de nationale initiatieven ten aanzien van bepaalde voedingsstoffen, 2015 ).

De Groep op hoog niveau komt regelmatig bijeen met het Europees actieplatform op het gebied van eetgewoonten, lichaamsbeweging en gezondheid.

Wanneer komt de Groep bijeen?

Ten minste 3 keer per jaar, zie de notulen .

De Groep kan de Commissie ook vragen om deskundigen bijeen te roepen om initiatieven voor te bereiden, zoals campagnes voor een nieuwe samenstelling van producten met minder zout , vet en suiker.

Video: EU-maatregelen op het gebied van voeding en lichaamsbeweging


Rechtsklikken/Bewaren in AVI-formaat (.avi) of in Quicktime-formaat (.mov) om de video te downloaden