Voeding en lichaamsbeweging

Groep op hoog niveau inzake voeding en lichaamsbeweging

Zij bestaat uit vertegenwoordigers van de overheden van de EU- en EFTA-landen en wordt geleid door de Europese Commissie. De groep

  • maakt het uitwisselen van economische en gezondheidsanalyses, beleidsideeën en goede werkwijzen tussen overheden mogelijk, zodat er gemeenschappelijke benaderingen kunnen worden ontwikkeld
  • werkt aan prioriteiten zoals betere een betere samenstelling van voedingsproducten, minder op kinderen gerichte marketing van levensmiddelen met een hoog gehalte aan vet, zout en/of suiker, meer lichaamsbeweging, betere etikettering en openbare aanbestedingen voor levensmiddelen
  • zorgt voor een beter contact tussen de overheden en het EU-actieplatform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid, wat goed is voor de samenwerking met en tussen belanghebbenden
  • vergemakkelijkt het uitwisselen van onderzoeksresultaten, gegevens en goede werkwijzen tussen beleidsmakers
  • inventariseert onderzoekslacunes en steunt de integratie van gezondheid in alle beleidsterreinen
  • werkt aan het terugdringen van gezondheidsongelijkheid

De Commissie kan de groep op hoog niveau ook vragen voorbereidend werk te doen voor preventieve en voorlichtingsinitiatieven op gezondheidsgebied.

Vergaderingen

De groep op hoog niveau inzake voeding en lichaamsbeweging vergadert regelmatig met het EU-actieplatform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid.