Uzturs un fiziskās aktivitātes

Augsta līmeņa darba grupa jautājumos par uzturu un fizisku aktivitāti

Augsta līmeņa darba grupu jautājumos par uzturu un fizisko aktivitāti veido ES (un EBTA) dalībvalstu pārstāvji, un to vada Eiropas Komisija. Grupa

  • ļauj dalībvalstīm dalīties veselības un ekonomikas apskatos, politikas idejās un labas prakses piemēros un izstrādāt kopīgas metodes;
  • darbojas, ņemot vērā tādas prioritātes kā pārtikas produktu recepšu uzlabošana, centieni ierobežot augsta tauku, sāls un cukura satura pārtikas produktu reklāmas ietekmi uz bērniem, fiziskā aktivitāte, marķējums un pārtikas produktu publiskais iepirkums;
  • nostiprina saziņu starp dalībvalstīm un ES platformu darbībām attiecībā uz uzturu, fizisko aktivitāti un veselību, lai būtu iespējama sadarbība ar ieinteresētajām personām;
  • atvieglina politikas veidotājiem apmaiņu ar pierādījumu elementiem, datiem un labas prakses piemēriem;
  • identificē trūkumus pētniecības jomā un atbalsta veselības jautājumu integrēšanu visās politikas jomās;
  • tiecas mazināt ar veselību saistītu nevienlīdzību.

Komisija tāpat var aicināt Augsta līmeņa grupu veikt sagatavošanas darbus attiecībā uz piemērotām profilakses un veicināšanas iniciatīvām, par kurām ir panākta vienošanās vadības grupā jautājumos par veselības veicināšanu un profilaksi.

Sanāksmes

Augsta līmeņa grupa regulāri tiekas un aizvada kopīgas sanāksmes ar ES platformu attiecībā uz uzturu, fizisko aktivitāti un veselību.