Uzturs un fiziskās aktivitātes

Augsta līmeņa darba grupa uztura un fiziskās aktivitātes jautājumos

Augsta līmeņa darba grupā uztura un fiziskās aktivitātes jautājumos strādā ES valstu valdību pārstāvji, kas darbojas šajā jomā. Grupu vada Eiropas Komisija.

Kas ir darba grupas dalībnieki?

Visu 28 ES dalībvalstu un divu EBTA valstu (Norvēģijas, Šveices) valdības pārstāvji.

Ko tā dara?

Tā meklē Eiropas mēroga risinājumus ar aptaukošanos saistītiem veselības traucējumiem,

  • piedāvājot pārskatu par visu valstu politiku uztura un fiziskās aktivitātes jomā,

  • palīdzot valdībām izplatīt idejas un praksi (piemēram, pārveidot fizisko vidi, lai mudinātu cilvēkus braukt ar divriteni, iet kājām un veikt citas fiziskas aktivitātes ikdienā, vai izmainīt pārtikas produktu sastāvu, samazinot sāls, taukvielu un cukura īpatsvaru),

  • uzlabojot sadarbību starp valdībām un ES platformu rīcībai uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jomā , lai spētu ātri noteikt, kur varētu izveidot valsts un privātā sektora partnerības, un par tām vienoties.

Grupa aktīvi risina bērnu aptaukošanās problēmu. Tā ir publicējusi ES Rīcības plānu bērnu aptaukošanās samazināšanai 2014.–2020. gadam .

Tā arī atbalstīja rūpnieciski ražotās pārtikas sastāva maiņu , konkrētāk, samazinot sāls, piesātināto taukskābju  un pievienotā cukura  daudzumu šādos produktos (2015. gada pārskats par dalībvalstu iniciatīvām attiecībā uz atsevišķām uzturvielām ).

Šī augsta līmeņa grupa regulāri tiekas ar pārstāvjiem no ES platformas rīcībai uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jomā.

Kad tā tiekas?

Vismaz trīsreiz gadā, sk. uztura grupas sanāksmju protokolus .

Tā var arī aicināt Komisiju sasaukt ekspertus, lai tie sagatavotu pamatojumu Komisijas iniciatīvām, piemēram, kampaņām par sāls , tauku un cukura satura mainīšanu pārtikas produktu sastāvā.

Videoklips par ES rīcību uztura un fiziskās aktivitātes jomā


Videoklipu var lejupielādēt, noklikšķinot ar labo peles taustiņu un saglabājot AVI formātā (.avi) vai “Quicktime” formātā (.mov).