Mityba ir fizinis aktyvumas

Mitybos ir fizinio aktyvumo aukšto lygio grupė

Mitybos ir fizinio aktyvumo aukšto lygio grupę sudaro ES (ir ELPA) šalių vyriausybių atstovai, jai vadovauja Europos Komisija. Grupė:

  • sudaro vyriausybėms sąlygas dalytis sveikatos ir ekonominėmis analizėmis, politikos idėjomis ir geriausia patirtimi, plėtoti bendrus metodus;
  • dirba darbą, susijusį su prioritetais, pavyzdžiui, maisto ruošimo būdų gerinimu, maisto produktų, kuriuose yra daug riebalų, druskos ir cukraus, reklamos poveikio vaikams mažinimu, fiziniu aktyvumu, ženklinimu ir maisto produktų viešaisiais pirkimais;
  • padeda politikos formuotojams dalytis faktine informacija, duomenimis ir geriausia patirtimi;
  • nustato mokslinių tyrimų spragas ir remia sveikatos klausimų įtraukimą į visas politikos sritis;
  • deda pastangas, kad būtų mažinami sveikatos netolygumai.

Be to, Komisija gali paprašyti Aukšto lygio grupę parengti atitinkamų prevencijos ir skatinimo iniciatyvų, dėl kurių susitarta Sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos iniciatyvinėje grupėje, pagrindą.