Ravitsemus ja liikunta

Ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevä asiantuntijaryhmä

Ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevä asiantuntijaryhmä koostuu EU-maiden (ja EFTA-maiden) edustajista. Asiantuntijaryhmää johtaa Euroopan komissio. Asiantuntijaryhmä

  • auttaa EU-maita jakamaan terveyteen ja talouteen liittyviä analyyseja, toimintaideoita ja parhaita käytäntöjä sekä kehittämään yhteisiä toimintamalleja
  • edistää alan keskeisiä tavoitteita, kuten elintarviketuotteiden valmistusohjeiden parantamista, toimia, joilla vähennetään lasten altistumista runsaasti rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden markkinoinnille, sekä liikuntaa, elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja ruokaan liittyviä julkisia hankintoja
  • helpottaa poliittisten päättäjien välistä tietojen, näytön ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa
  • auttaa kartoittamaan tutkimuksen puutteita ja tukee terveyden ottamista huomioon kaikissa toimintapolitiikoissa
  • työskentelee terveyserojen vähentämiseksi.

Komissio voi myös pyytää asiantuntijaryhmää pohjustamaan erilaisia ehkäisy-, edistämis- ja tiedotustoimia, joista on sovittu terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn ohjausryhmässä.