Toitumine ja kehaline aktiivsus

Toitumise ja kehalise aktiivsuse kõrgetasemeline töörühm

Toitumise ja kehalise aktiivsuse kõrgetasemeline töörühm koosneb ELi (ja EFTA) riikide valitsuste esindajatest ja seda juhib Euroopa Komisjon. Töörühm:

  • võimaldab valitsustel jagada tervise- ja majandusanalüüse, poliitilisi ideid ja häid tavasid ning töötada välja ühiseid lähenemisviise;
  • töötab ühiste prioriteetide kallal, nt kuidas parandada toidukaupade koostist, piirata laste vastuvõtlikkust suure rasva-, soola- või suhkrusisaldusega toidukaupade turundusele, edendada kehalist aktiivsust ning lahendada toidu märgistamise ja toidukaupade riigihangetega seotud probleeme;
  • tihendab valitsuste ja ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise platvormi vahelisi kontakte, mis võimaldavad vajalikku koostööd huvirühmadega ja nende vahel;
  • hõlbustab tõendite, andmete ja heade tavade jagamist poliitikakujundajate vahel;
  • aitab kindlaks teha lünki teadusuuringutes ja toetab tervisega seotud aspekte kõikides poliitikavaldkondades;
  • tegutseb tervisealase ebavõrdsuse vähendamise nimel.

Komisjoni palvel valmistab kõrgetasemeline töörühm ette ka vajalikke ennetus- ja terviseedendusalgatusi, mille on kokku leppinud tervise edendamise ja haiguste ennetamise juhtrühm.

Koosolekud

Kõrgetasemeline töörühm kohtub korrapäraselt ja peab ühiseid koosolekuid ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise platvormiga.