Toitumine ja kehaline aktiivsus

Kehalise aktiivsuse ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm

Kehalise aktiivsuse ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm koosneb Euroopa riikide valitsuste esindajatest. Rühma juhib Euroopa Komisjon.

Kes on töörühma liikmed?

Valitsuste esindajad ELi 28 liikmesriigist ja kahest EFTA riigist (Norra, Šveits).

Millega töörühm tegeleb?

Töörühm otsib üleeuroopalisi lahendusi rasvumisega seotud terviseküsimustele,

  • pakkudes ülevaadet kõigist toitumist ja kehalist aktiivsust käsitlevatest valitsuste poliitikatest;

  • aidates valitsustel vahetada poliitikaalaseid ideid ja tavasid (nt füüsilise keskkonna ümberkujundamine, et soodustada jalgrattaga sõitmist, jalgsikäimist ning muid igapäevategevusi, või toiduainete koostise muutmine, vähendades nende soola-, suhkru- või rasvasisaldust);

  • tihendades kontakte valitsuste ning ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogrammi  vahel asjakohaste avaliku ja erasektori partnerluste kiireks määratlemiseks ning nendes kokku leppimiseks.

Kõrgetasemeline töörühm on aktiivselt tegelenud laste rasvumise probleemiga. Selle tulemusena avaldati laste rasvumist käsitlev ELi tegevuskava ajavahemikuks 2014–2020 .

Samuti on töörühm toetanud valmistoitude koostise muutmist , eelkõige nende soola-, küllastunud rasvade  ning lisatud suhkru sisalduse vähendamist  (2015. aasta ülevaade liikmesriikide algatustest seoses teatavate toitainetega ).

Töörühm peab korrapäraselt ühiseid koosolekuid ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogrammi rakendajatega.

Millal töörühm kokku tuleb?

Vähemalt kolm korda aastas – siit leiate toitumisalaste küsimustega tegeleva töörühma kohtumiste protokollid .

Samuti võib töörühm paluda komisjonilt ekspertide kokkukutsumist erinevate algatuste (nagu näiteks valmistoitude soola- , rasva- või suhkrusisalduse muutmist käsitlevad kampaaniad) ettevalmistamiseks.

Video ELi tegevuse kohta tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonnas


Video allalaadimiseks klõpsa paremal hiireklahvil > Salvesta AVI-vormingus (.avi) või Quicktime vormingus (.mov)