Διατροφή και σωματική άσκηση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης, της οποίας ηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαρτίζεται από αρμόδιους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών.

Ποια είναι τα μέλη της;

Εκπρόσωποι των διοικήσεων των 28 κρατών μελών της ΕΕ και των 2 χωρών της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ελβετία).

Ποιος είναι ο ρόλος της;

Αναζητά λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία

  • παρέχοντας μια συνολική εικόνα όλων των εθνικών πολιτικών για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση

  • βοηθώντας τις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν ιδέες και πρακτικές (π.χ. επανασχεδιασμός του φυσικού περιβάλλοντος ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση του ποδηλάτου, η πεζοπορία και άλλες μορφές καθημερινής άσκησης, αλλαγή της σύστασης των τροφίμων ώστε να περιέχουν λιγότερο αλάτι, λίπη ή ζάχαρη)

  • βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ των διοικητικών αρχών και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία , έτσι ώστε να μπορούν να καθορίζονται και να αποφασίζονται γρήγορα οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου επικεντρώνει τη δράση της στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Για τον λόγο αυτό, δημοσίευσε ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας για την περίοδο 2014-2020 .

Τάσσεται επίσης υπέρ της αλλαγής της σύνθεσης  των μεταποιημένων προϊόντων, με στόχο κυρίως να περιλαμβάνουν λιγότερο αλάτι, λιγότερα κορεσμένα λιπαρά  και πρόσθετα σάκχαρα  (γενική ανασκόπηση 2015 των εθνικών πρωτοβουλιών των κρατών μελών για επιλεγμένες θρεπτικές ουσίες ).

Η ομάδα υψηλού επιπέδου συνεδριάζει τακτικά από κοινού με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία.

Πότε συνεδριάζει;

Τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο – βλέπε πρακτικά των συνεδριάσεων της ομάδας .

Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή να προσκαλέσει εμπειρογνώμονες που θα προετοιμάσουν το έδαφος για τις πρωτοβουλίες της ομάδας, π.χ. για τον επανασχεδιασμό των εκστρατειών ενημέρωσης για το αλάτι , τα λίπη και τη ζάχαρη.

Βίντεο σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση


Δεξί κλικ/Αποθήκευση ως AVI (.avi) ή ως Quicktime (.mov) για την τηλεφόρτωση του βίντεο