Ernæring og fysisk aktivitet

Gruppen på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet

Gruppen på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet samler repræsentanterne for de europæiske myndigheder, der beskæftiger sig med dette område, under ledelse af Europa-Kommissionen.

Hvem er medlemmerne?

Repræsentanter for myndighederne i de 28 medlemslande og de 2 EFTA-lande (Norge og Schweiz).

Hvad er gruppens opgave?

Den forsøger at finde europæiske løsninger på fedmerelaterede sundhedsproblemer ved at

  • give et overblik over alle statslige politikker for ernæring og fysisk aktivitet

  • hjælpe medlemslandene med at udveksle politiske idéer og praksis (f.eks. ny udformning af fysiske miljøer for at tilskynde til cykling, gang og andre former for daglig motion, eller ændring af fødevarer, så de indeholder mindre salt, fedt eller sukker)

  • forbedre forbindelserne mellem medlemslandenes myndigheder og EU's platform for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed , så man hurtigt kan blive enig om og udpege relevante offentlig-private partnerskaber.

Gruppen på højt plan har aktivt arbejdet på bekæmpelse af fedme blandt børn. Den har derfor offentliggjort en EU-handlingsplan om fedme blandt børn for perioden 2014-2020 .

Den har også støttet ændringen   af forarbejdede produkter, særligt med henblik på at mindske indholdet af salt, mættede fedtstoffer  og tilsat sukker  i disse varer (oversigt over medlemslandenes nationale initiativer vedrørende udvalgte næringsstoffer 2015 ).

Gruppen på højt plan holder jævnligt møder med EU's platform for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed.

Hvornår holder den møder?

Mindst 3 gange om året – se referater af ernæringsgruppens møder .

Gruppen kan også bede Kommissionen om at sammenkalde eksperter for at gøde jorden for sine initiativer, f.eks. kampagner for at ændre indholdet af salt , fedt og sukker.

Video om EU's tiltag vedrørende ernæring og fysisk aktivitet


Højreklik/Gem som i AVI-format (.avi) eller i Quicktime-format (.mov) for at downloade videoen.