Výživa a fyzická aktivita

Skupina na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity

Skupina na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity se skládá ze zástupců vlád zemí EU (a ESVO) a v jejím čele stojí Evropská komise. Skupina:

  • usnadňuje členským zemím sdílet zdravotní a ekonomické analýzy, politické představy a osvědčené postupy a vypracovávat společná opatření
  • zabývá se například vylepšováním receptů na potravinářské výrobky, omezováním dopadu marketingu potravin s vysokým obsahem tuků, soli a cukrů na děti, propagací fyzické aktivity, označování potravin a zadávání veřejných zakázek na potraviny
  • usnadňuje výměnu důkazů, údajů a osvědčených postupů mezi politickými činiteli
  • identifikuje nedostatky ve výzkumu a klade důraz na zdraví ve všech oblastech politiky
  • snaží se snížit nerovnosti v oblasti zdraví.

Komise může také skupinu vyzvat, aby připravila podklady pro významné prevenční a propagační iniciativy, které dohodla řídící skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí.