Výživa a fyzická aktivita

Skupina na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity

Skupinu na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity řídí Evropská komise a tvoří ji zástupci členských států, kteří se touto problematikou zabývají.

Kdo je členem skupiny?

Zástupci vlád všech 28 členských států EU a 2 zemí ESVO (Norska a Švýcarska).

Co je jejím úkolem?

Zaměřuje se na zdravotní problémy spojené s obezitou:

  • Poskytuje přehled všech vládních politik týkajících se výživy a fyzické aktivity.

  • Umožňuje členským státům vzájemnou výměnu osvědčených politických opatření a zkušeností z praxe (například ohledně způsobu úpravy terénu na podporu cyklistiky a dalších každodenních sportovních aktivit nebo snižování obsahu soli, tuku a cukru v potravinářských výrobcích).

  • Zlepšuje komunikaci mezi vládami členských států a Platformou EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví , aby mohla být navázána účelná partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Skupina na vysoké úrovni se také snaží aktivně bojovat proti obezitě dětí. Zveřejnila proto Akční plán EU pro boj s dětskou obezitou na období 2014–2020 .

Skupina rovněž nabízí pomoc při hledání nového složení  vyráběných potravin, zejména snižováním množství soli, nasycených tuků  a přidaného cukru  v těchto produktech (přehled vnitrostátních iniciativ členských států ohledně některých vybraných živin – 2015 ).

Skupina na vysoké úrovni pravidelně zasedá společně s platformou EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví.

Jak často se tato skupina schází?

Nejméně třikrát ročně – viz zápisy ze zasedání skupiny pro otázky výživy .

Může také požádat Komisi, aby vyzvala odborníky k přípravě podkladů pro její iniciativy, například při vytváření kampaní týkajících se používání soli , tuku a cukru.

Video o opatřeních EU týkajících se výživy a fyzické aktivity


Video si stáhnete tak, že na odkaz kliknete pravým tlačítkem myši a soubor uložíte ve formátu AVI (.avi) či Quicktime (.mov).