Хранене и физическа активност

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Група на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност

Групата на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност се състои от представители на държавите от ЕС, които се занимават с този въпрос, и се ръководи от Европейската комисия.

Кои са членовете на групата?

Представители на всички 28 държави от ЕС и на 2 държави от ЕАСТ (Норвегия и Швейцария).

С какво се занимава групата?

Тя търси решения на европейско равнище на проблемите, свързани със затлъстяването, като:

  • предлага обзор на всички държавни политики във връзка с храненето и физическата активност;

  • помага на държавите да oбменят идеи и практики относно политиките, например за промяна на физическата среда с цел насърчаване на използването на велосипед, ходенето пеш и други форми на ежедневна активност или за промяна на състава на хранителни продукти, за да съдържат по-малко сол, мазнини и захар;

  • подобрява връзката между правителствата и Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето , за да могат бързо да се договарят публично-частни партньорства, когато има възможности за това.

Групата на високо равнище беше много активна в борбата срещу затлъстяването при децата. Тя публикува план за действие на ЕС относно затлъстяването при децата за 2014 – 2020 г. 

Освен това групата подкрепи промените в състава  на произвежданите хранителни продукти, особено по отношение на намаляването на количеството на солта, наситените мазнини  и добавената захар  в тези продукти (Преглед от 2015 г. на националните инициативи на държавите членки относно избрани хранителни вещества ).

Групата на високо равнище редовно провежда съвместни срещи с Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето.

Кога се срещат членовете на групата?

Най-малко 3 пъти годишно – вижте протоколите от срещите на групата по хранене .

Групата може също така да поиска от Комисията да покани експерти за подготовката на нейни инициативи, като кампании за намаляване на съдържанието на сол , мазнини и захар в храните.

Видеоклип за действията на ЕС във връзка с храненето и физическата активност


Щракнете с десния бутон на мишката/изберете команда „Запази“, за да изтеглите видеоклипа във формат AVI (.avi) или Quicktime (.mov)