Skip to main content
Public Health

För att hålla sig frisk och må bra är det viktigt att

  • äta nyttigt
  • röra på sig regelbundet
  • hålla en hälsosam vikt.

Ohälsosam kost och för mycket stillasittande kan leda till stora hälsoproblem och samhällskostnader.

Att göra små förändringar i matvanorna och börja motionera regelbundet kan göra stor skillnad för hälsan och minska risken för kroniska sjukdomar. Livsstilsförbättringar kan också ge bättre resultat i skolan eller högre produktivitet på jobbet.

Vad gör EU?

Initiativ för mat och motion är viktiga för att främja hälsa och förebygga sjukdomar, och på vissa områden behövs EU-samordning får att nå resultat.

År 2007 antog EU en strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma där man

  • uppmuntrar partnerskap med grupper som arbetar med kost och fysisk aktivitet, den privata sektorn, regeringar, EU-kommissionen och Världshälsoorganisationen (WHO)
  • uppmanar livsmedelsindustrin, civilsamhället och medierna till omfattande insatser för bland annat nyttigare livsmedelsprodukter, ansvarsfull marknadsföring och märkning och mer fysisk aktivitet
  • beskriver hur kommissionen ska stärka arbetet med övervakning och rapportering i samarbete med WHO, genom bland annat databasen över nutritionspolitik och det internationella registret för dokument om fysisk aktivitet.

Andra EU-initiativ

Bidrag och stöd

Kommissionen finansierar flera initiativ om kost och motion genom sitt folkhälsoprogram. Dessutom förvaltar man pilotprojekt som finansierats av Europaparlamentet för att testa nya metoder.


vid_nutrition_physical_activity_eu_action1.jpg


För att ladda ner videon, högerklicka och spara i AVI-format (.avi) eller Quicktime-format (.mov)

Exempel på bästa praxis