Skip to main content
Public Health

Selleks et inimene oleks terve ja tunneks ennast hästi, peab ta:

  • toituma tervislikult;
  • tegelema korrapäraselt kehalise tegevusega;
  • hoidma oma kehakaalu tervislikes piirides.

Ebatervislik toitumine ja vähene liikumine võivad viia tõsiste terviseprobleemideni ning põhjustada ka suuri rahalisi kulutusi.

Väiksed muutused toitumisharjumustes ja korrapärane kehaline tegevus, võvad aidata tervist oluliselt parandada ning vähendada ohtu haigestuda kroonilistesse haigustesse. Tihti on tervislikum eluviis otseselt seostatav ka laste õppeedukuse ja täiskasvanute tööalase tulemuslikkuse paranemisega.

Mida EL ette võtab?

Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse teemaline teavitustöö on terviseedenduse ja haiguste ennetamise olulisemaid aspekte ning mõnes valdkonnas annab tulemusi vaid ELi tasandi koostöö.

2007. aastal vastu võetud Euroopa toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise strateegias:

  • soodustatakse partnerluste loomist toitumise ja kehalise aktiivsuse vallas tegutsevate rühmade, erasektori, valitsuste, Euroopa Komisjoni ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vahel;
  • juhitakse toiduainetetööstuse, kodanikuühiskonna ja meedia tähelepanu reale probleemidele, kutsudes üles laiaulatuslikele jõupingutustele, mida on vaja muu hulgas toidukaupade koostise parandamiseks, toiduainete vastutustundlikuks turundamiseks ja märgistamiseks ning kehalise aktiivsuse edendamiseks;
  • esitatakse komisjoni kava tugevdada koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga järelevalvet ja aruandlust selliste algatuste kaudu nagu toitumispoliitika andmebaas ja kehalise aktiivsuse edendamist käsitlevate dokumentide rahvusvaheline loend.

Seotud ELi algatused

Rahastamine ja toetus

Euroopa Komisjon rahastab rahvatervise programmi kaudu mitmesuguseid toitumist ja kehalist aktiivsust käsitlevaid algatusi. Samuti haldab komisjon Euroopa Parlamendi rahastatavaid uute tavade katseprojekte.


vid_nutrition_physical_activity_eu_action1.jpg


Video allalaadimiseks klõpsake paremal hiireklahvil ja valige salvestamine AVI-vormingus (.avi) või Quicktime vormingus (.mov).

Parimad tavad