Mard ewlieni u kroniku

Il-Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli

Biex tappoġġja lill-pajjiżi ħalli jilħqu l-miri tas-saħħa tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju, il-Kummissjoni stabbilixxiet Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli (“il-Grupp ta’ Tmexxija”).

Il-Grupp ta’ Tmexxija jipprovdi pariri u għarfien espert lill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet fil-qasam tal-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard u l-immaniġġjar tal-mard mhux komunikabbli. Huwa jiffavorixxi wkoll skambji ta’ esperjenza, politiki u prattiki rilevanti bejn l-Istati Membri.

Attivitajiet tal-Grupp ta’ Tmexxija

L-attivitajiet tal-Grupp ta’ Tmexxija huma maħsuba biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki bbażati fuq l-evidenza mill-pajjiżi tal-UE, biex jiġi żgurat li s-sejbiet u l-għarfien l-aktar aġġornati qed jitpoġġew fil-prattika.

Il-Grupp ta’ Tmexxija jagħti pariri lill-Kummissjoni fl-għażla tal-aħjar prattiki u biex tagħmel l-aħjar użu mir-riżultati tar-riċerka biex tappoġġja t-trasferiment u t-titjib tagħhom fil-livell nazzjonali u dak Ewropew. Il-programm tas-Saħħa tal-UE jew strumenti finanzjarji oħrajn tal-UE jappoġġjaw l-implimentazzjoni u t-trasferiment tal-aħjar prattiki.

Bħala parti mill-proċess, il-Kummissjoni tippreżenta politiki u approċċi ttestjati magħżulin lill-Grupp ta’ Tmexxija skont il-prijoritajiet nazzjonali u tal-UE u bbażati fuq kriterji maqbula. Il-pajjiżi tal-UE jindikaw liema minn dawn huma interessati li jimplimentaw jew li jżidu l-impenn tagħhom. Il-Kummissjoni tniedi sejħiet miftuħa għall-aħjar prattiki skont il-prijoritajiet tal-SGPP. Is-sejħiet jistgħu jiġu aċċessati mill-Portal tal-Aħjar Prattiki. Il-Kummissjoni mbagħad tidentifika l-aħjar modi biex tappoġġja l-implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki, bl-użu tal-istrumenti kollha disponibbli għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista’ wkoll tistabbilixxi sottogruppi biex jeżaminaw kwistjonijiet speċifiċi. Dawn il-gruppi joperaw għal perjodu limitat ta’ żmien, u abbażi ta’ mandati miftiehma. Huma jirrappurtaw lill-Grupp ta’ Tmexxija.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li twaqqaf il-grupp ta’ esperti tal-Kummissjoni "Grupp ta’ Tmexxija dwar ilPromozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni ta’ Mard Mhux Komunikabbli" tipprovdi iktar informazzjoni dwar ir-rwol tiegħu u l-oqsma ta’ ħidma tiegħu. Il-Grupp ta’ Tmexxija huwa ppresedut mill-Kummissjoni u l-membri huma rappreżentanti tal-Istati Membri.

L-implimentazzjoni tal-politika

Twettqet ħidma f’għadd ta’ oqsma, b’mod partikolari dwar:

Il-Grupp ta’ Tmexxija diġà għażel sett inizjali ta’ interventi ta’ politika li se jiġu implimentati minn pajjiżi differenti tal-UE, u qed jagħżel l-oqsma ta’ prijorità li jmiss għall-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki. L-attivitajiet tiegħu se jkunu marbuta wkoll mal-ħidma li għaddejja tad-WHO u l-OECD.

Il-partijiet interessati fil-qasam jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv f’diskussjonijiet permezz tal-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa, b’mod partikolari n-Network tal-Mard mhux Komunikabbli.

Riżorsi

Il-ħidma tal-Grupp ta’ Tmexxija se tkun appoġġjata minn riżorsi online dwar il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-mard mhux komunikabbli, bħal: