Maladies graves et chroniques

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima

Kako bi poduprla države članice u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja povezanih sa zdravljem, Komisija je osnovala Upravljačku skupinu za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima („Upravljačka skupina”).

Upravljačka skupina pruža stručne savjete Komisiji u pogledu razvoja i provedbe aktivnosti u području promicanja zdravlja, sprečavanja bolesti i upravljanja nezaraznim bolestima. Osim toga promiče razmjenu relevantnih iskustava, politika i praksi među državama članicama.

Akrivnosti upravljačke skupine

Cilj je aktivnosti Upravljačke skupine olakšati provedbu najboljih praksi država članica utemeljenih na dokazima kako bi se osiguralo da se u praksi provode najnovije spoznaje i znanja.

Upravljačka skupina savjetuje Komisiju u pogledu odabira najboljih praksi i bolje primjene istraživačkih rezultata i tako podupire njihovo prenošenje i širenje na nacionalnoj i europskoj razini. Zdravstveni program EU-a i drugi financijski instrumenti Unije podupiru provedbu i prenošenje najbolje prakse.

Kao dio tog procesa Komisija Upravljačkoj skupini dostavlja provjerene politike i pristupe odabrane u skladu s prioritetima država članica i Unije, na temelju dogovorenih kriterija. Države članice navode koje bi od njih htjele provesti ili proširiti. Komisija objavljuje otvorene pozive za dobre prakse prema prioritetima Upravljačke skupine za promicanje i prevenciju. Pozivi su dostupni na portalu najbolje prakse (engl. „Best Practice Portal”). Komisija zatim utvrđuje kako najbolje poduprijeti provedbu tih politika primjenom svih dostupnih instrumenata koji su joj na raspolaganju.

Komisija može osnovati i podskupine ako je potrebno ispitati posebna pitanja. Te skupine djeluju ograničeno vrijeme na temelju dogovorenih mandata, a odgovaraju Upravljačkoj skupini.

Odluka Komisije o osnivanju stručne skupine Komisije pod nazivom „Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima” sadržava dodatne informacije o njezinoj ulozi i područjima rada. Upravljačkom skupinom predsjeda Komisija, a članovi su predstavnici država članica.

Provedba politika

Aktivnosti su se provodile u raznim područjima, a posebno u sljedećima:

Upravljačka skupina već je odabrala prvi skup mjera politike koje će se provesti u više država članica te sada radi na odabiru sljedećih prioritetnih područja za provedbu najboljih praksi. Njezine će aktivnosti biti povezane i sa stalnim aktivnostima WHO-a i OECD-a.

Zainteresirane strane u ovom području mogu aktivno sudjelovati u raspravama preko Platforme za zdravstvenu politiku EU-a, a osobito Mreže za nezarazne bolesti.

Resursi

Rad Upravljačke skupine bit će poduprt internetskim resursima u području promicanja zdravlja, sprečavanja bolesti i upravljanja nezaraznim bolestima, kao što su: