Rasked ja kroonilised haigused

Poliitika

Kroonilised haigused mõjutavad selle põdejaid pika perioodi jooksul ja üldjuhul on tervenemisprotsess aeglane. Mõned neist – südame-veresoonkonna haigused, vähktõbi, kroonilised hingamisteede haigused, diabeet, vaimuhaigus – on kõige levinumad suremuse põhjustajad.

Nelja peamise riskikäitumise (suitsetamine, alkoholi kuritarvitamine, ebatervislik toitumine, väheliikuv eluviis) vähendamine saab aidata ära hoida paljusid kroonilisi haigusi. Kuid selleks, et need meetmed oleksid tõhusad, peavad need põhinema sihipärasel tervishoiu edendamisel, ennetamistegevusel ja haiguste varasel avastamisel.

Krooniliste haigustega seotud probleemide tõhusaks lahendamiseks on vaja integreeritud, horisontaalset lähenemisviisi, kaasates sellesse kõik asjakohased tasandid, alates ühiskonnast tervikuna ning lõpetades poliitikakujundajatega.

Sotsiaalsetel ja keskkonnaga seotud teguritel on samuti oluline roll krooniliste haiguste arengus. Krooniliste haiguste mõjude ning ennetustegevusele ja kontrollile juurdepääsu vahel on selge ebavõrdsus.

ELi algatused

EL edendab krooniliste haigustega seotud probleemide lahendamist käsitlevat terviklikku lähenemisviisi Euroopas:

Seoses vähktõvega  julgustab EL koostööd, käivitades asjaomase partnerluse  erinevate sidusrühmade jaoks üle kogu ELi.

ELi meetmed HIV/AIDSi (mida alates väga aktiivse retroviirusevastase ravirežiimi kasutuselevõtmisest saab käsitada kroonilise haigusena) puhul saavad samuti lahendada kroonilistest haigustest tulenevat koormust.

Koordineerimine – EL ja liikmesriikide valitsused

Kroonilisi haigusi käsitlev aruteluprotsess  ühendab liikmesriike ja komisjoni, et koordineerida krooniliste haigustega seotud probleemide lahendamiseks tehtavaid jõupingutusi.

ÜRO deklaratsioon

ÜRO Peaassamblee võttis 2011. aastal ELi toetusel vastu mittenakkuslike haiguste ennetamise ja kontrolli käsitleva poliitilise deklaratsiooni. Deklaratsioonis märgiti, et kroonilised haigused on üheks 21. sajandi peamiseks väljakutseks ning kutsuti Maailma Terviseorganisatsiooni üles juhtima ja võtma ülemaailmseid meetmeid.