Alvorlige og kroniske sygdomme

Politik

Kroniske sygdomme giver lange sygdomsforløb og udvikler sig som regel langsomt. Nogle af dem – hjerte-kar-sygdomme, kræft, kroniske luftvejssygdomme, diabetes og psykisk sygdomme – er blandt de primære årsager til dødsfald.

Vi skal især tage fat om fire risikable adfærdsmønstre for at mindske forekomsten af kroniske sygdomme – rygning, alkoholmisbrug, usund kost og en stillesiddende livsstil. Men indsatsen kan kun bære frugt, hvis den bygger på målrettede strategier for forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig diagnosticering.

Der er brug for en integreret horisontal indsats – på alle niveauer, lige fra lokalsamfund til politiske beslutningstagere. Kun sådan kan vi tage ordentlig fat om problemet med kroniske sygdomme.

Sociale og miljømæssige faktorer er også afgørende for, hvem der udvikler kroniske sygdomme. Nogle mennesker er hårdere ramt af disse faktorer end andre og har også sværere ved at få adgang til forebyggelse og kontrol.

EU-initiativer

EU går ind for en samlet strategi for kroniske sygdomme i Europa. Den går ud på følgende:

Hvad angår kræft , tilskynder EU til samarbejde ved at stille sig til rådighed som partner  for en bred vifte af aktører i hele EU.

EU's indsats mod hiv/aids – som siden indførelsen af højaktiv antiretroviral terapi kan betragtes som en kronisk lidelse – er også med til at tackle sygdomsbyrden.

Koordinering – EU og medlemslandene

Medlemslandene og Kommissionen koordinerer deres indsats som led i reflektionsprocessen om kroniske sygdomme .

FN's erklæring

I 2011 vedtog FN's Generalforsamling – med støtte fra EU – en politisk erklæring om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme. I erklæringen anerkender man, at kroniske sygdomme udgør en stor udfordring for udviklingen i det 21. århundrede, og anmoder WHO om at gå i spidsen for den internationale indsats.