Plaši izplatītas un hroniskas slimības

Eirobarometrs