Boli majore şi boli cronice

Cancerul

Combaterea cancerului este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene în domeniul sănătății. Orientările politice ale președintei von der Leyen menționează „un plan european de combatere a cancerului, pentru a sprijini eforturile statelor membre de a îmbunătăți controlul cancerului și îngrijirile acordate pacienților”, pentru a reduce suferința provocată de această boală și pentru ca Europa să devină lider în lupta împotriva cancerului.

Politica UE în domeniul cancerului

Scrisoarea de misiune adresată comisarului pentru sănătate, Stella Kyriakdes, stabilește că cei patru piloni ai Planului european de combatere a cancerului vor fi:

  • prevenirea
  • diagnosticarea precoce
  • tratamentul și
  • îngrijirile post-tratament

Planul european de combatere a cancerului va fi asociat cu alte priorități ale noii Comisii și are sprijinul membrilor Parlamentului European, al statelor membre și al părților interesate care colaborează cu Comisia pentru a îmbunătăți prevenirea și tratarea cancerului în Europa.

Pe 4 februarie 2020, Comisia Europeană a lansat consultarea publică cu privire la acest plan, în cadrul evenimentului „Planul european de luptă împotriva cancerului: să încercăm să facem mai mult”, care a avut loc la Parlamentul European, în Bruxelles.

Combaterea cancerului este una dintre Misiunile UE de cercetare și inovare și face parte din cadrul Orizont Europa, care începe în 2021.

Cancerul este o problemă majoră de sănătate, prin urmare articolul 168 din TFUE îi conferă Uniunii Europene competența de a sprijini, coordona sau completa acțiunile statelor membre pentru protecția și îmbunătățirea sănătății umane.

Comisia Europeană, statele membre ale UE și societatea civilă conlucrează de zeci de ani pentru a combate cancerul, în strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Centrul Comun de Cercetare și cu Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului.

O abordare comună asupra cancerului

Cancerul este a doua cauză a mortalității în țările UE, după bolile cardiovasculare, fiind responsabil pentru 26 % din totalul deceselor din 2013. În acel an au murit de cancer peste 1,3 milioane de persoane (în toate statele membre ale UE).

Însă am putea preveni 40 % din cazurile de cancer, dacă am aplica ceea ce știm deja. Mai mult, cancerul are aceiași factori de risc ca și alte boli netransmisibile, iar prevenirea și controlul lor ar aduce beneficii majorității cetățenilor.

Potrivit rapoartelor „Starea sănătății în UE”, cancerul este recunoscut drept unul dintre principalii factori care contribuie la decesele premature în UE. În primul rând, boala afectează sănătatea și viața pacientului. Dar ea grevează în același timp sistemele naționale de sănătate și de protecție socială, bugetele guvernamentale și productivitatea și creșterea economică, inclusiv sănătatea forței de muncă.

Dovezile sugerează că există o nevoie urgentă de sisteme de sănătate mai eficiente, mai accesibile și mai reziliente – în special, pentru a sprijini statele membre care au cel mai mult nevoie de politici bazate pe date concrete și pentru a garanta că toți cetățenii UE au acces la măsuri de prevenire și tratare eficace a cancerului.

O serie de realizări au pus bazele unei abordări comune în lupta împotriva cancerului în UE. Consultați în cele ce urmează principalele documente care au stat la baza acțiunilor UE, precum și informații privind inițiativele actuale și anterioare ale UE în domeniul prevenirii și controlului cancerului.

Cadrul de politici

Inițiative privind prevenirea și controlul cancerului

Printre inițiativele coordonate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei în domeniul prevenirii și controlului cancerului se numără:

Programul în domeniul sănătății contribuie la finanțarea rețelelor europene de referință privind cancerul, precum și la acțiunile comune privind:

Informații pe aceeași temă