Plaši izplatītas un hroniskas slimības

Vēzis

Vēzis ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm veselības jomā. Priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās pamatnostādnēs minēts Eiropas plāns cīņai pret vēzi, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm efektīvāk cīnīties pret vēzi un to labāk ārstēt, lai mazinātu šīs slimības izraisītās ciešanas un gādātu, ka Eiropa uzņemas vadošo lomu cīņā pret vēzi.

ES politika vēža jomā

Veselības komisārei Stellai Kirjakidu adresētajā pilnvarojuma vēstulē ir norādīts, ka ir nepieciešams atbalstīt ES valstu darbu vēža profilakses un ārstēšanas jomā.

2020. gada februārī prezentētais Eiropas plāns cīņai pret vēzi ir ES atbilde uz aktuālajām norisēm un pieaugošajiem izaicinājumiem cīņā pret vēzi, un tā ir politiska apņemšanās darīt visu iespējamo, lai uzveiktu šo slimību. Plāna pamatā ir desmit pamatiniciatīvas un vairākas atbalsta darbības, un tas ir daļa no Komisijas priekšlikumiem spēcīgai Eiropas veselības savienībai, kuras mērķis ir drošāka, labāk sagatavota un noturīgāka ES.

Eiropas plāns cīņai pret vēzi atbalsta dalībvalstu darbu vēža profilaksē un augstas dzīves kvalitātes nodrošināšanā vēža slimniekiem, vēzi uzveikušajiem, viņu ģimenēm un aprūpētājiem, un tas aptver vairākas svarīgas jomas, kurās ES var sniegt vislielāko pievienoto vērtību:

  • profilakse,
  • agrīna atklāšana,
  • diagnostika un ārstēšana,
  • vēža slimnieku un vēzi uzveikušo pacientu dzīves kvalitāte.

Vēža uzveikšanas plāns ir saistīts arī ar citām Komisijas prioritātēm, jo īpaši ar Eiropas Farmaceitisko stratēģiju un ES stratēģiju “No lauka līdz galdam”, kā arī ar plānoto Eiropas veselības datu telpu (plānota 2025. gadā). Cīņa ar vēzi ir viena no ierosinātajām Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā un daļa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, kas sākas 2021. gadā.

Programma “ES — veselībai” (2021-2027) sniegs finansiālu un tehnisku atbalstu dalībvalstīm, palīdzot stiprināt veselības aprūpes sistēmas.

Vēzis ir nozīmīga veselības problēma, un ar LESD 168. pantu ES ir pilnvarota atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu darbības iedzīvotāju veselības aizsardzības un uzlabošanas jomā.

Eiropas Komisija jau kopš 1985. gada cīnās pret vēzi kopā ar ES dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību un ciešā sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju, Kopīgo pētniecības centru un Starptautisko Vēža izpētes aģentūru.

Vēzis: kopīga pieeja

ES dalībvalstīs vēzis ir otrais izplatītākais mirstības cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta 2,6 miljoniem cilvēku, un tā nogalina 1,2 miljonus cilvēku.

Ņemot vērā to, ka Eiropā ir ceturtā daļa no visiem vēža gadījumiem un šeit dzīvo mazāk nekā 10 % pasaules iedzīvotāju, ir skaidrs, ka vēzis ir milzīgs drauds mūsu sabiedrībai. Vēža kopējā ekonomiskā ietekme Eiropā ir 100 miljardi eiro gadā.

Pierādījumi liecina, ka 40 % vēža gadījumu ir novēršami, ja mēs īstenojam to, ko jau zinām. Tomēr tikai 3 % no veselības aprūpes budžeta pašlaik tiek tērēti veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Tātad rīcības iespējas ir milzīgas.

Rīcība, kas vērsta uz vēža profilaksi un veselīgu dzīvesveidu, arī palīdz cīnīties pret aptaukošanos un citām neinfekciozām slimībām, tādām kā sirds un asinsvadu slimības un diabēts, jo šīm slimībām ir kopīgi riska faktori.

Saskaņā ar ziņojumiem par veselības stāvokli ES vēzis ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem ES. Tas ietekmē ne tikai veselību, bet tam ir arī būtiska sociāla un ekonomiska ietekme.

Šī slimība rada spiedienu uz valstu veselības aprūpes un sociālās aizsardzības sistēmām, valstu budžetu un ietekmē ekonomikas produktivitāti un izaugsmi. Tāpēc mums ir vajadzīgas noturīgākas veselības aprūpes sistēmas. Piemēram, jāatbalsta dalībvalstis, kurās ir vislielākā nepieciešamība izstrādāt ar pārbaudītiem datiem pamatotu politiku, lai gādātu, ka visiem ES iedzīvotājiem ir vienlīdz pieejama efektīva profilakse, diagnostika, ārstēšana un pēcaprūpe vēža jomā.

Vairāki sasniegumi ir pavēruši ceļu vienotai pieejai cīņā pret vēzi ES. Zemāk ir saites uz dokumentiem, kas ir ES rīcības pamatā, un ES atbalsta darbības, kuru mērķis ir palīdzēt ES valstīm un ieinteresētajām personām cīņā pret vēzi.

Politikas satvars

Iniciatīvas attiecībā uz vēža profilaksi un kontroli

Iniciatīvas, ko koordinē Komisijas Kopīgais pētniecības centrs vēža profilakses un kontroles jomā, ietver šādas:

Veselības programma palīdz finansēt Eiropas references tīklus pretvēža jomā, kā arī šādas kopīgas darbības:

Papildinformācija