Sunkios ir lėtinės ligos

Vėžys

Kova su vėžiu yra vienas pagrindinių Europos Komisijos sveikatos srities prioritetų. Komisijos pirmininkė U. von der Leyen politinėse gairėse kalba apie „Europos kovos su vėžiu planą, pagal kurį bus remiamos valstybių narių pastangos gerinti vėžio kontrolę ir gydymą“ siekiant sumažinti šios ligos sukeliamas kančias, o Europa imsis lyderės vaidmens kovoje su vėžiu.

ES kovos su vėžiu politika

Už sveikatą atsakingai Komisijos narei Stellai Kyriakides skirtame įgaliojamajame rašte apibrėžti keturi Europos kovos su vėžiu plano ramsčiai:

  • prevencija,
  • ankstyvoji diagnostika,
  • gydymas ir
  • paskesnė priežiūra.

Europos kovos su vėžiu planas bus susietas su kitais naujosios Komisijos prioritetais, be to, jam pritaria Europos Parlamento nariai, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys, kurie bendradarbiauja su Komisija siekdami stiprinti vėžio prevenciją ir gydymą Europoje.

2020 m. vasario 4 d. Briuselyje, Europos Parlamente vykusioje konferencijoje „Europos kovos su vėžiu planas. Siekime daugiau“ Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl šio plano.

Vėžys yra viena iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų ir yra įtrauktas į programą „Europos horizontas“, kuri prasidės 2021 m.

Vėžys yra labiausiai sveikatą pakertanti liga, kaip nurodyta SESV 168 straipsnyje, kuriuo ES suteikiama kompetencija remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus žmonių sveikatos apsaugos ir gerinimo srityje.

Europos Komisija su ES valstybėmis narėmis ir pilietine visuomene jau ne vieną dešimtmetį dirba kovos su vėžiu srityje, glaudžiai bendradarbiaudamos su Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtiniu tyrimų centru ir Tarptautine vėžio tyrimų agentūra.

Vėžys. Bendras požiūris

Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra pagrindinė mirtingumo priežastis ES šalyse – 2013 m. mirtys nuo vėžio sudarė 26 proc. visų mirčių skaičiaus. 2013 m. visose ES valstybėse narėse nuo vėžio mirė daugiau kaip 1,3 mln. žmonių.

Tačiau 40 proc. vėžio atvejų būtų galima išvengti, jei įgyvendintume tai, ką jau žinome. Ši liga taip pat yra viena iš neužkrečiamųjų ligų, kurias sieja bendri rizikos veiksniai ir kurių prevencija ir kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių.

Remiantis sveikatos būklės ES ataskaitomis, vėžys pripažįstamas viena iš pagrindinių priešlaikinių mirčių priežasčių ES. Tai daro poveikį ne tik asmens sveikatai, bet ir nacionalinėms sveikatos ir socialinėms sistemoms, vyriausybių biudžetams ir ekonomikos našumui bei augimui, įskaitant sveiką darbo jėgą.

Duomenys rodo, kad reikia skubiai kurti veiksmingesnes, prieinamesnes ir atsparesnes sveikatos priežiūros sistemas. Visų pirma remti valstybes nares, kurioms labiausiai trūksta faktais grindžiamos politikos formavimo, siekiant užtikrinti, kad visi ES piliečiai galėtų naudotis veiksminga vėžio prevencija ir gydymu.

Pasiekta daug laimėjimų, kurie padėjo suformuoti bendrą požiūrį į kovą su vėžiu ES. Toliau pateikiamos nuorodos į pagrindinius dokumentus, kuriais grindžiami ES veiksmai, ir informacija apie vykdomas ir ankstesnes ES iniciatyvas vėžio prevencijos ir kontrolės srityje.

Politikos sistema

Vėžio prevencijos ir kontrolės srities iniciatyvos

Komisijos Jungtinio tyrimų centro koordinuojamos vėžio prevencijos ir kontrolės srities iniciatyvos:

Sveikatos programos lėšomis prisidedama prie Europos vėžio referencijos centrų tinklų veikimo ir šių bendrų veiksmų:

Susijusi informacija