Alvorlige og kroniske sygdomme

Rak

Rak je jedan od glavnih prioriteta Europske komisije u području zdravlja. Predsjednica von der Leyen u svojim se političkim smjernicama poziva na europski plan za borbu protiv raka „kako bi se državama članicama pružila potpora za poboljšanje nadzora i liječenja raka”, (…) smanjila patnja uzrokovana tom bolešću i kako bi Europa preuzela vodeću ulogu u borbi protiv raka.

Politika EU-a u području raka

U mandatnom pismu povjerenice za zdravlje Stelle Kyriakides navodi se da je državama članicama potrebno pružiti potporu u radu na prevenciji i liječenju raka.

Europski plan za borbu protiv raka iz veljače 2020. odgovor je EU-a na rastuće izazove i kretanja u nadzoru raka i rezultat je političke spremnosti da se u borbu protiv raka uloži sav potreban trud. Taj se plan temelji na deset vodećih inicijativa i nekoliko pratećih mjera i dio je Komisijinih prijedloga za snažnu Europsku zdravstvenu uniju da bi EU bio sigurniji, bolje pripremljen i otporniji.

U okviru europskog plana za borbu protiv raka državama članicama pruža se potpora u prevenciji raka i omogućavanju visoke kvalitete života oboljelima, osobama koje su preboljele rak, njihovim obiteljima i njegovateljima. On obuhvaća nekoliko ključnih područja u kojima EU može najviše pridonijeti:

  • prevencija
  • rano otkrivanje
  • dijagnoza i liječenje
  • kvaliteta života oboljelih i osoba koje su preboljele rak

Plan za borbu protiv raka povezan je s drugim prioritetima Komisije, posebno s farmaceutskom strategijom za Europu i strategijom EU-a „od polja do stola” te s planiranim europskim prostorom za zdravstvene podatke (očekuje se do 2025.). Rak je jedna od predloženih misija u području istraživanja i inovacija i dio okvira Obzor Europa, koji se počinje primjenjivati 2021.

U okviru programa EU4Health (2021.– 2027.) državama članicama pružit će se financijska i tehnička potpora jačanju zdravstvenih sustava.

Rak je velik zdravstveni problem u smislu članka 168. UFEU-a, koji EU-u omogućuje da podupire, koordinira i dopunjuje djelovanje država članica radi zaštite i poboljšanja zdravlja ljudi.

Europska komisija zajedno s državama članicama i civilnim društvom od 1985. radi na rješavanju problema raka, a blisko surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Zajedničkim istraživačkim centrom i Međunarodnom agencijom za istraživanje raka.

Rak: zajednički pristup

Rak je nakon kardiovaskularnih bolesti vodeći uzrok smrti u državama članicama. Svake se godine rak dijagnosticira kod 2,6 milijuna osoba, a godišnje od njega umre 1,2 milijuna.

S obzirom na to da Europa bilježi četvrtinu slučajeva svih slučajeva raka u svijetu iako u njoj živi manje od 10 % svjetskog stanovništva, očito je da je rak golema prijetnja našem društvu. Ukupni gospodarski učinak raka u Europi iznosi 100 milijardi eura godišnje.

Pokazalo se da se u 40 % slučajeva rak može spriječiti ako primijenimo već postojeća znanja. Međutim, trenutačno se samo 3 % proračuna za zdravstvo troši na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, što znači da treba još mnogo toga poduzeti.

Mjere prevencije raka i poticanje zdravog života pridonose i borbi protiv pretilosti i drugih neprenosivih bolesti (primjerice kardiovaskularne bolesti i dijabetes) jer imaju zajedničke čimbenike rizika.

Prema izvješćima „Stanje zdravlja u EU-u” rak je jedan od glavnih uzroka prerane smrti u Europskoj uniji. Utječe na zdravlje pojedinaca, ali nosi i znatne društvene i gospodarske posljedice.

Ta bolest vrši pritisak na nacionalni sustav zdravstvene zaštite, sustav socijalne skrbi i državni proračun, a utječe i na produktivnost i rast gospodarstva. Zbog toga su nam potrebni otporniji zdravstveni sustavi. Da bi svim građanima EU-a bili dostupni visokokvalitetna prevencija, dijagnostika i liječenje raka te skrb za osobe koje ga prebole, najviše će se pomagati onim državama članicama kojima je najpotrebnije odlučivanje na temelju činjenica.

Brojna postignuća utrla su put zajedničkom pristupu borbi protiv raka u EU-u. U nastavku su navedene poveznice na dokumente na kojima se temelji djelovanje EU-a i prateće mjere za pomoć državama članicama i zainteresiranim stranama u uspješnoj borbi protiv raka.

Okvir politike

Inicijative za prevenciju i nadzor raka

Zajednički istraživački centar Komisije koordinira sljedeće inicijative u području prevencije i nadzora raka:

Sredstvima iz zdravstvenog programa pridonosi se financiranju europskih referentnih mreža za rak i zajedničkim djelovanjima u sljedećim područjima:

Povezane informacije