Non-communicable diseases

Rak

Rak je jedan od glavnih prioriteta Europske komisije u području zdravlja. Predsjednica von der Leyen u svojim se političkim smjernicama poziva na europski plan za borbu protiv raka „kako bi se državama članicama pružila potpora za poboljšanje nadzora i liječenja raka”, (…) smanjila patnja uzrokovana tom bolešću i kako bi Europa preuzela vodeću ulogu u borbi protiv raka.

Politika EU-a u području raka

U mandatnom pismu povjerenice za zdravlje Stelle Kyriakides utvrđena su četiri stupa europskog plana za borbu protiv raka:

  • prevencija
  • rana dijagnoza
  • liječenje i
  • kontrolni pregledi.

Europski plan za borbu protiv raka bit će povezan s ostalim prioritetima nove Komisije i imat će potporu zastupnika Europskog parlamenta, država članica i dionika koji surađuju s Komisijom u poboljšanju prevencije i liječenja raka u Europi.

Europska komisija 4. veljače 2020. pokrenula je javno savjetovanje o planu na događanju pod nazivom „Europski plan za borbu protiv raka: učinimo više”, koje će se održati u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Rak je jedna od misija u području istraživanja i inovacija i dio okvira Obzor Europa, koji se počinje primjenjivati 2021.

Rak je velik zdravstveni problem u smislu članka 168. UFEU-a, koji EU-u daje nadležnost da podupire, koordinira ili dopunjuje djelovanje država članica za zaštitu i poboljšanje ljudskog zdravlja.

Europska komisija zajedno s državama članicama EU-a i civilnim društvom već desetljećima radi na rješavanju problema raka, pri čemu blisko surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Zajedničkim istraživačkim centrom i Međunarodnom agencijom za istraživanje raka.

Zajednički pristup borbi protiv raka

Rak je nakon kardiovaskularnih bolesti drugi vodeći uzrok smrti u državama članicama EU-a, što čini 26 % svih smrtnih slučajeva 2013. U državama članicama EU-a od raka je 2013. umrlo više od 1,3 milijuna ljudi.

Međutim, u 40 % slučajeva oboljenje od raka može se spriječiti ako primijenimo već postojeća znanja. Uz to, rak je jedna od mnogih nezaraznih bolesti sa sličnim čimbenicima rizika, čija bi prevencija i nadzor bili korisni za većinu građana.

Prema izvješćima ciklusa „Stanje zdravlja u EU-u” rak je jedan od glavnih uzroka prerane smrti u Europskoj uniji. Utječe ne samo na zdravlje pojedinaca, već i na nacionalne zdravstvene i socijalne sustave, državne proračune te produktivnost i rast gospodarstva, koji se temelje na zdravoj radnoj snazi.

Jasno je da su hitno potrebni učinkovitiji, pristupačniji i otporniji zdravstveni sustavi. Osobito je potrebno pružiti potporu državama članicama kojima su najpotrebnije politike utemeljene na dokazima da bi se svim građanima EU-a omogućio pristup učinkovitoj prevenciji i liječenu raka.

Brojna postignuća utrla su put zajedničkom pristupu borbi protiv raka u EU-u. U nastavku teksta nalaze se poveznice na osnovne dokumente na kojima se temelji djelovanje EU-a i informacije o postojećim i prošlim inicijativama EU-a u području prevencije i nadzora raka.

Okvir politike

Inicijative za prevenciju i nadzor raka

Zajednički istraživački centar Komisije koordinira sljedeće inicijative u području prevencije i nadzora raka:

Sredstvima iz zdravstvenog programa pridonosi se financiranju europskih referentnih mreža za rak i zajedničkim djelovanjima u sljedećim područjima:

Povezane informacije