Skip to main content
Public Health

Nenalezljive bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, rak, kronične bolezni dihal in sladkorna bolezen, so v EU eden glavnih vzrokov za nezmožnost, zdravstvene težave, upokojitev iz zdravstvenih razlogov in prezgodnjo smrt ter predstavljajo precejšnje socialne in ekonomske stroške. Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Evropski uniji zaradi nenalezljivih bolezni vsako leto prezgodaj umre približno 550 000 delovno sposobnih ljudi. So najpogostejši vzrok smrti v EU in predstavljajo največji del stroškov v zdravstvu, saj stanejo gospodarstva EU 115 milijard evrov oziroma 0,8 % BDP na leto.

Celostni pristop EU

Pristop EU k obvladovanju nenalezljivih bolezni pomeni celostno ukrepanje na vseh področjih in vseh sektorjih, usmerjeno v preventivo in povezano s prizadevanji za boljšo organizacijo zdravstvenih sistemov.

Evropska komisija podpira prizadevanja držav EU, da do leta 2025 uresničijo devet prostovoljnih ciljev Svetovne zdravstvene organizacije in cilj trajnostnega razvoja 3.4 Organizacije združenih narodov, po katerem je treba do leta 2030 za tretjino zmanjšati število smrti zaradi nenalezljivih bolezni ter spodbujati duševno zdravje in dobro počutje.

Evropska komisija je ustanovila usmerjevalno skupino za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in upravljanje nenalezljivih bolezni, ki podpira države pri doseganju mednarodnih ciljev.

Komisija je pred tem v postopku širšega razmisleka opredelila načine, kako izboljšati odzivanje na nenalezljive bolezni in sodelovanje med državami EU: končno poročilo.

Viri podatkov

Statistične podatke o nenalezljivih boleznih v EU pripravlja EUROSTAT.

Zdravstvena finančna sredstva

Viri financiranja na področju nenalezljivih bolezni.