Skip to main content
Public Health

Il-mard li ma jitteħidx, bħall-mard kardjovaskulari, il-kanċer, il-mard respiratorju kroniku, u d-dijabete, huma l-kawżi ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa, irtirar relatat mas-saħħa u mwiet prematuri fl-UE, li jirriżultaw fi spejjeż soċjali u ekonomiċi konsiderevoli. Skont l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), kull sena fl-UE, madwar 550,000 persuna fl-età tax-xogħol imutu qabel iż-żmien minħabba mard li ma jitteħidx. Bħala l-kawża ewlenija ta’ mwiet fl-UE, dawn jirrappreżentaw il-parti l-kbira tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa, li jiġu jiswew €115-il biljun lill-UE, jew 0.8% tal-PDG kull sena.

Approċċ integrat tal-UE

L-approċċ tal-UE quddiem l-isfida tal-mard li ma jitteħidx jinvolvi rispons integrat li jiffoka fuq il-prevenzjoni fis-setturi u l-oqsma kollha ta’ politika, flimkien ma’ sforzi biex jissaħħu s-sistemi tas-saħħa.

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata li tappoġġja l-pajjiżi tal-UE fl-isforzi tagħhom ħalli jilħqu d-disa’ miri volontarji tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) sal-2025, kif ukoll l-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli 3.4, li għandu l-għan li jnaqqas l-imwiet prematuri minn mard li ma jitteħidx b’terz, u tippromwovi s-saħħa mentali u l-benessri sal-2030.

Biex tappoġġja lill-pajjiżi ħalli jilħqu l-miri internazzjonali, il-Kummissjoni waqqfet Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Immaniġġjar tal-Mard li ma Jitteħidx (il-Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni u l-Prevenzjoni, jew l-SGPP).

Preċedentement, il-Kummissjoni wettqet proċess ta’ riflessjoni biex jiġu identifikati modi kif jittejjeb ir-rispons għall-mard li ma jitteħidx u l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE. Il-proċess ta’ riflessjoni wassal għal rapport finali.

Data

Il-EUROSTAT jipprovdi data statistika dwar il-mard li ma jitteħidx fl-UE.

Finanzjament tas-saħħa

Is-sorsi ta’ finanzjament fil-qasam tal-mard li ma jitteħidx.