Skip to main content
Public Health

Neinfekcijas slimības — sirds un asinsvadu slimības, vēzis, hroniskas elpošanas orgānu slimības un diabēts — ir būtiskākais invaliditātes, veselības problēmu, ar veselības apsvērumiem saistītas pensionēšanās un priekšlaicīgas nāves cēlonis ES, kas rada ievērojamas sociālās un ekonomiskās izmaksas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) norāda, ka Eiropas Savienībā aptuveni 550 000 darbspējīga vecuma cilvēku ik gadu priekšlaikus mirst no neinfekcijas slimībām. Tās ir galvenais mirstības cēlonis ES un veido lielāko daļu no veselības aprūpes izdevumiem. Tās izmaksā 115 miljardus eiro gadā jeb 0,8 % no IKP.

Integrēta ES pieeja

Lai risinātu problēmas, kuras rada neinfekcijas slimības, ir vajadzīga integrēta ES pieeja, kas vērsta uz profilaksi dažādās nozarēs un politikas jomās, kopā ar centieniem nostiprināt veselības aizsardzības sistēmas.

Eiropas Komisija ir apņēmusies atbalstīt ES valstis to centienos līdz 2025. gadam sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) noteiktos deviņus brīvprātīgos mērķus un 3.4. ilgtspējīgas attīstības mērķi, kurš vērsts uz to, lai samazinātu priekšlaicīgu mirstību no neinfekcijas slimībām par vienu trešdaļu, un veicinātu garīgās veselības un labklājības veicināšanu līdz 2030. gadam.

Lai sniegtu atbalstu valstīm šo starptautisko mērķu sasniegšanā, Komisija ir izveidojusi Vadības grupu veselības veicināšanas, slimību profilakses un neinfekcijas slimību pārvaldības jautājumos (veselības veicināšanas un profilakses vadības grupa, vai SGPP).

Iepriekš Komisija veica pārdomu procesu, lai noteiktu veidus kā optimizēt reakciju uz neinfekcijas slimībām un sadarbību starp ES dalībvalstīm. Pārdomu procesa rezultātā tika izstrādāts nobeiguma ziņojums.

Dati

Statistikas datus par neinfekcijas slimībām ES sniedz EUROSTAT.

Veselības aprūpes finansējums

Finansējuma avoti neinfekcijas slimību jomā.