Skip to main content
Public Health

Neužkrečiamosios ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, lėtinės kvėpavimo takų ligos ir diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš pagrindinių negalios, įvairių sveikatos problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir ankstyvos mirties priežasčių. Tai sukelia rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, nuo neužkrečiamųjų ligų Europos Sąjungoje kasmet per anksti miršta apie 550 000 darbingo amžiaus žmonių. Europos Sąjungoje neužkrečiamosios ligos yra pagrindinė mirties priežastis, dėl jų patiriama daugiausia sveikatos priežiūros išlaidų. ES šalių ekonomikai tai kainuoja 115 mlrd. eurų (0,8 % BVP) per metus.

ES integruotas požiūris

Kovojant su neužkrečiamosiomis ligomis Europos Sąjungoje reikia veikti darniai, įvairiuose sektoriuose bei politikos srityse sutelkti dėmesį į prevenciją ir tuo pat metu stiprinti sveikatos sistemas.

Europos Komisija yra įsipareigojusi padėti ES šalims iki 2025 m. pasiekti Jungtinių Tautų ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nustatytus devynis savanoriškus tikslus, o iki 2030 m. – darnaus vystymosi tikslą Nr. 3.4 trečdaliu sumažinti priešlaikinį mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų, skatinti psichikos sveikatą ir gerovę.

Kad padėtų šalims pasiekti tarptautinius tikslus, Komisija įsteigė Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinę grupę (trumpiau vadinamą Sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos iniciatyvine grupe, angl. SGPP).

Prieš tai Komisija, norėdama nustatyti būdus, kaip kuo geriau kovoti su neužkrečiamosiomis ligomis ir padaryti ES šalių bendradarbiavimą kuo vaisingesnį, pradėjo svarstymų procesą. Jo pabaigoje parengta galutinė ataskaita.

Duomenys

Eurostatas teikia neužkrečiamųjų ligų ES statistinius duomenis.

Sveikatos finansavimas

Neužkrečiamųjų ligų srities finansavimo šaltiniai.