Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Nezarazne bolesti, poput kardiovaskularnih bolesti, raka, kroničnih bolesti dišnog sustava i dijabetesa, glavni su uzrok invalidnosti, lošeg zdravlja i ranijeg umirovljenja zbog zdravstvenih razloga te prerane smrti u Uniji i uzrokuju znatne socijalne i gospodarske troškove. Prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u Uniji svake godine od nezaraznih bolesti prerano umre oko 550 000 osoba u radno aktivnoj dobi. Kao vodeći uzrok smrtnosti u Uniji te su bolesti odgovorne za najveći dio troškova zdravstva i gospodarstva Unije stoje 115 milijardi eura ili 0,8 % BDP-a godišnje.

Integrirani pristup EU-a

Pristup EU-a izazovu nezaraznih bolesti uključuje integrirani odgovor s naglaskom na sprečavanju, a obuhvaća različite sektore i područja politika te napore koji se provode u cilju jačanja zdravstvenih sustava.

Europska komisija odlučna je podržati države članice u njihovim naporima da ostvare devet dobrovoljnih ciljeva Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) do 2025. te cilj održivog razvoja 3.4, u okviru kojega se do 2030. prerana smrtnost od nezaraznih bolesti namjerava smanjiti za jednu trećinu te promicati mentalno zdravlje i dobrobit.

Kako bi poduprla države članice pri ostvarivanju međunarodnih ciljeva, Komisija je osnovala Upravljačku skupinu za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima (Upravljačka skupina za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti, Skupina)

Komisija je prethodno provela postupak razmatranja kako bi utvrdila mogućnosti optimiziranja odgovora na nezarazne bolesti i suradnje među državama članicama. Postupak razmatranja rezultirao je završnim izvješćem.

Podaci

EUROSTAT osigurava statističke podatke o nezaraznim bolestima u Uniji.

Financiranje zdravstva

Izvori financiranja u području nezaraznih bolesti