Skip to main content
Public Health

Mittenakkuslikud haigused (südame-veresoonkonna haigused, vähk, kroonilised hingamisteede haigused ja diabeet) on puuete, terviseprobleemide, töövõimetuspensioni ning enneaegse surma peamised põhjused ELis, tuues kaasa märkimisväärseid sotsiaalseid ja majanduslikke kulusid. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel sureb mittenakkuslike haiguste tõttu ELis igal aastal enneaegselt umbes 550 000 tööealist inimest. Mittenakkuslikud haigused on suurimaks surmajuhtumite põhjustajaks ELis ning neelavad suurima osa ELi riikide tervishoiukuludest: 115 miljardit eurot ehk 0,8% SKPst aastas.

ELi integreeritud lähenemine

ELi lähenemine mittenakkuslike haigustega seotud probleemide lahendamiseks hõlmab integreeritud reageerimist, keskendudes ennetusele erinevates sektorites ja poliitikavaldkondades ning kombineerides neid meetmeid tervishoiusüsteemide tugevdamiseks tehtavate jõupingutustega.

Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse toetada ELi riike nende jõupingutustes saavutada üheksa vabatahtlikku eesmärki, mille Ühendatud Rahvaste Organisatsioon ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on seadnud aastaks 2025, ning 2030. aastaks seatud säästva arengu eesmärk 3.4 (mittenakkuslikest haigustest tuleneva enneaegse suremuse vähendamine ühe kolmandiku võrra ning vaimse tervise ja heaolu edendamine).

Komisjon on loonud tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühma (tervise edendamise ja haiguste ennetamise juhtrühm), et aidata riikidel saavutada asjaomased rahvusvahelised eesmärgid.

Eelnevalt on komisjon korraldanud ka arutelusid, et leida viise, kuidas optimeerida mittenakkuslike haigustega seotud probleemide lahendamist js ELi riikide vahelist koostööd. Aruteluprotsessi tulemusel valmis lõpparuanne.

Andmed

EUROSTAT esitab statistilisi andmeid mittenakkuslike haiguste kohta ELis.

Tervishoiu rahastamine

Mittenakkuslike haiguste valdkonna rahastamisallikad.