Skip to main content
Public Health

Ikkeoverførbare sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, kræft, kroniske luftvejssygdomme og diabetes er nogen af de væsentligste årsager til handicap, dårligt helbred, pensionering af helbredsgrunde og for tidlig død i EU og er forbundet med betydelige sociale og økonomiske omkostninger. Ifølge Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) dør 550 000 mennesker i den arbejdsdygtige alder hvert år for tidligt som følge af ikkeoverførbare sygdomme. Som den hyppigste dødsårsag tegner de ikkeoverførbare sygdomme sig for de største sundhedsudgifter og koster EU 115 mia. euro, eller 0,8 % af BNP, om året.

En integreret tilgang i EU

EU har lagt en integreret strategi for ikkeoverførbare sygdomme, der fokuserer på forebyggelse på tværs af sektorer og politikområder kombineret med en indsats for at styrke sundhedssystemerne.

Europa-Kommissionen er fast besluttet på at støtte EU-landene i deres indsats for at nå de ni frivillige mål fastsat af FN og WHO inden 2025 samt målet for bæredygtig udvikling nr. 3.4, der har til formål at reducere tilfælde af for tidlig død forårsaget af ikkeoverførbare sygdomme med en tredjedel og at fremme mental sundhed og trivsel frem til 2030.

For at hjælpe landene med at nå de internationale mål har Kommissionen oprettet en Styringsgruppe vedrørende sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og håndtering af ikkeoverførbare sygdomme (styringsgruppen med ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse).

Kommissionen har tidligere gennemført en reflektionsproces for at finde metoder til at optimere behandlingen af ikkeoverførbare sygdomme og samarbejdet mellem EU-landene. Reflektionsprocessen førte til udarbejdelsen af en endelig rapport.

Data

EUROSTAT leverer statistiske data om ikkeoverførbare sygdomme i EU.

Støtte til sundhed

Støttemuligheder inden for ikkeoverførbare sygdomme.