Tipsa om sidan
google +
Utskriftsvänlig version

Informera om ditt evenemang eller din nyhet

EU:s folkhälsoportal, Hälso-EU, ska ge allmänheten tillgång till enkel, tydlig och vetenskapligt underbyggd information om hälso- och sjukvård och närliggande verksamhet. Den riktar sig till människor som vill hålla sig informerade om frågor som påverkar deras hälsa, och även dem som vill hålla sig underrättade om vilka beslut som fattas i EU och EU-länderna, liksom internationellt.

I portalens sektioner för nyheter och evenemang finns senaste nytt om hälsofrågor i EU. Informationen riktar sig till såväl aktörer på området som en bred allmänhet. Bland de evenemang som presenteras i folkhälsoportalen finns konferenser, rundabordsdiskussioner och kampanjer på EU-nivå, som antingen får stöd från EU eller har en EU-aspekt.

Organisationer är välkomna att skicka in information om kommande evenemang och nyheter som vi sedan publicerar.

Vilka evenemang och nyheter publicerar vi?

Länkar och innehåll i folkhälsoportalen väljs ut på grundval av följande kriterier: trovärdighet, öppenhet och tillgänglighet. Ett minimikrav är att det material som väljs ut för publicering är relevant och lätt att förstå. Webbplatser måste innehålla gratis information som är relevant för folkhälsoområdet, och den måste finnas på åtminstone ett av EU:s officiella språk. Läs mer i eEurope 2002: Kvalitetskriterier för hälsorelaterade webbplatser .

Ett redaktionsråd med företrädare för medlemsländerna och internationella organisationer ansvarar för materialet och beslutar om portalens publicistiska regler. Rådet kan konsulteras för att avgöra specifika frågor om visst material.

Så här fyller du i blanketten

De nyheter eller den information om evenemang som du skickar in ska utformas enligt följande:

  • En rubrik eller ett namn och en beskrivning på högst 300 tecken, inklusive mellanslag.
  • En webbadress (länk) till nyheter eller information om evenemanget (kontrollera innan du skriver in den i fältet nedan).


Gör så här:

1. Fyll noggrant i det första avsnittet ”Kontaktperson/organisation”.

2. Fyll i blanketten enligt instruktionerna ovan.

  • Om det gäller ett evenemang, ange när det inleds och avslutas.
  • Om det gäller en nyhet, är det viktigt att nyheten verkligen är färsk.

3. Klicka på ”Sänd”-knappen när du har fyllt i alla fält.

Obs: Inskickade nyheter och evenemang läggs ut på portalen efter granskning.

Kontaktperson/organisation :
(*)= obligatoriska uppgifter
Närmare uppgifter om nyheten/evenemanget
Aktuella datum för nyheten/evenemanget : (dd/mm/yyyy)