Wyślij do znajomego
google +
Wersja do druku

Zgłaszanie wydarzeń i wiadomości do opublikowania w portalu

Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej ma na celu zapewnienie obywatelom UE dostępu do prostych, jasnych i naukowo potwierdzonych informacji na temat zdrowia oraz działań związanych ze zdrowiem. Portal jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych kwestiami zdrowotnymi oraz tych, którzy chcą na bieżąco śledzić politykę i decyzje podejmowane na szczeblu europejskim, krajowym i międzynarodowym.

W działach „Wydarzenia” i „Wiadomości” osoby zainteresowane mogą znaleźć informacje na temat działań podejmowanych w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie. W pierwszym z tych działów pojawiają się informacje o planowanych konferencjach, dyskusjach przy okrągłym stole oraz kampaniach prowadzonych na szczeblu europejskim, organizowanych przy wsparciu ze strony Wspólnoty lub mających duże znaczenie dla zdrowia publicznego w Europie.

Zapraszamy organizacje do zgłaszania planowanych wydarzeń lub najnowszych wiadomości do opublikowania w portalu.

Kryteria dotyczące zgłaszania wydarzeń i wiadomości

Wszelkie linki oraz informacje znajdujące się w portalu wybrano w oparciu o kryteria wiarygodności, jasności i dostępności. Strony internetowe, do których prowadzą linki, muszą być przede wszystkim związane z tematami prezentowanymi w portalu oraz zrozumiałe. Strony internetowe powinny zawierać istotne informacje, dostępne bezpłatnie w co najmniej jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie Komisji „ e-Europa 2002: Kryteria jakości dla stron internetowych dotyczących zdrowia" .

Wszystkie ukazujące się w portalu informacje są nadzorowane przez Radę Redakcyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i organizacji międzynarodowych. Rada określa politykę redakcyjną portalu i decyduje, jakie informacje mają się w nim ukazać.

Jak wypełnić formularz?

Przy zgłaszaniu wiadomości i wydarzeń należy podać:

  • tytuł i opis (maksymalnie 300 znaków ze spacjami);
  • adres URL (czyli link internetowy), pod którym można znaleźć informacje o zgłoszonych wiadomościach lub wydarzeniach (przed podaniem należy upewnić się, czy link działa).


Procedura zgłaszania:

1. Proszę wypełnić pierwszą część – „Dane osobowe/dane dotyczące organizacji".

2. Proszę wpisać informacje do formularza w następujący sposób:

  • w przypadku wydarzeń proszę podać datę rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia,
  • w przypadku wiadomości proszę podać najnowsze wiadomości.

3. Po uzupełnieniu wszystkich pól proszę kliknąć na ikonę „Wyślij”.

Uwaga: wszystkie zgłoszone wiadomości i wydarzenia zostaną opublikowane w portalu po ich zatwierdzeniu.

Dane osobowe/dane dotyczące organizacji :
(*)= dane obowiązkowe
Szczegóły dotyczące wiadomości/wydarzenia
Daty rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia lub ważności wiadomości : (dd/mm/yyyy)