Sūtīt draugam
google +
Izdrukas variants

Informācijas par pasākumiem un jaunumiem iesniegšana

Eiropas Savienības Veselības aizsardzības portāla mērķis ir Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt vienkāršu, skaidri saprotamu un zinātniski pamatotu informāciju par veselību un ar veselību saistītām aktivitātēm. Portāls paredzēts cilvēkiem, kas vēlas būt lietas kursā par jautājumiem, kuri skar viņu veselību, un tiem, kas pastāvīgi interesējas par politiku un lēmumiem Eiropas, valstu un starptautiskā līmenī.

Pateicoties portāla sadaļām, kas veltītas jaunumiem un pasākumiem, ieinteresētās puses un plaša sabiedrība ir informēta par veselības jautājumiem Eiropā. Sabiedrības veselības aizsardzības portālā reklamēto pasākumu vidū var būt gaidāmās konferences, atklātas diskusijas pie apaļā galda un kampaņas Eiropas līmenī, ko atbalsta Kopiena vai kam ir būtiska Eiropas veselības dimensija.

Organizācijas ir aicinātas iesniegt paziņojumus par pasākumiem nākotnē un jaunākās ziņas izplatīšanai portālā.

Kritēriji ar pasākumiem un jaunumiem saistītās informācijas iesniegšanai

Visas saites un teksts, kas ievietots Veselības aizsardzības portālā, tiek atlasīts atbilstīgi šādiem kritērijiem: ticamība, pārredzamība un pieejamība. No tīmekļa vietnēm atlasītajai informācijai vismaz jābūt saistītai ar portāla tematiku un viegli saprotamai. Tīmekļa vietnēs jābūt ievietotai svarīgai, bezmaksas informācijai, un to saturam jābūt sagatavotam vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām. Sīkākām uzziņām lietotājiem jāiepazīstas ar kvalitātes kritērijiem attiecībā uz vietnēm, kas saistītas ar veselību ( eEurope 2002: Quality Criteria for Health related websites ).

Visu saturu pārrauga redakcijas kolēģija, kurā ir dalībvalstu un starptautisku organizāciju pārstāvji un kura nosaka portāla redakcijas politiku. Tai var lūgt apstiprināt noteiktus pieprasījumus un saturu.

Formulāra aizpildīšana

Katram jaunumam un informācijai par pasākumu, ko vēlaties iesūtīt, jābūt noformētai šādi:

  • Virsraksts, rubrika vai nosaukums un apraksts, augstākais 300 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes).
  • Šo jaunumu vai pasākumu URL (interneta saite) (pirms ierakstiet to attiecīgajā formulāra laukā, pārbaudiet to).

Dariet tā:

1. Precīzi aizpildiet pirmo iedaļu "Kontaktpersona vai kontaktorganizācija"

2. Ievadiet informāciju formulārā atbilstīgi iepriekš norādītajam noformējumam.

  • Pasākumu gadījumā aicinām norādīt sākuma un beigu datumus.
  • Jaunumu gadījumā ļoti svarīgi, lai tie tiešām būtu aktuāli.

3. Kad visi lauki aizpildīti, klikšķiniet uz pogas "Sūtīt".

Piezīme. Visi iesūtītie jaunumi un pasākumi tiks ievietoti portālā pēc to apstiprināšanas.

Kontaktpersona vai kontaktorganizācija :
(*)= obligātie dati
Sīkāk par jaunumiem vai pasākumu
Jaunumu vai pasākuma norises datumi : (dd/mm/yyyy)