Send til en ven
google +
Printervenlig version

Indsend oplysninger om begivenheder og nyheder

EU's portal for folkesundhed skal give borgerne i EU adgang til enkle, klare og videnskabeligt korrekte oplysninger om sundhed og sundhedsrelaterede aktiviteter. Den henvender sig til folk, som vil holde sig orienteret om spørgsmål, der vedrører deres sundhed, og folk, som vil holde sig ajour med politikker og beslutninger, der træffes på europæisk, nationalt og internationalt plan.

Den del af portalen, der omhandler nyheder og begivenheder, sikrer, at de berørte parter og den brede befolkning bliver orienteret om sundhedsspørgsmål i EU. De begivenheder, der bekendtgøres på sundhedsportalen, kan være kommende konferencer, paneldiskussioner og kampagner på europæisk plan, som EU støtter, eller som har en væsentlig europæisk sundhedsdimension.

Organisationer kan bekendtgøre kommende begivenheder og aktuelle nyheder, som kan viderebringes gennem portalen.

Kriterier for at indsende oplysninger om begivenheder og nyheder

Alle links og indholdet i sundhedsportalen udvælges efter kriterierne pålidelighed, gennemsigtighed og tilgængelighed. Som et mindstekrav skal oplysninger, der udvælges fra websteder, være relevante for portalens emner og let forståelige. Webstederne skal indeholde relevante, gratis oplysninger, og indholdet skal være tilgængeligt på mindst ét af de officielle EU-sprog. Flere oplysninger på eEurope 2002: Kvalitetskriterier for websteder med information om sundhed .

Alt indhold kontrolleres af et redaktionsudvalg fra medlemsstaterne og internationale organisationer, som fastlægger portalens redaktionelle politik og kan besvare specifikke forespørgsler og vurdere indhold.

Sådan udfyldes formularen

Alle nyheder og begivenheder skal opfylde følgende krav:

  • En titel (overskrift) og en beskrivelse på højst 300 tegn (inkl. mellemrum).
  • En URL (internetadresse) til nyhederne eller begivenhederne (tjekkes, inden den anføres i det relevante felt nedenfor).


Fremgangsmåde:

1. Udfyld omhyggeligt første afsnit "Detaljerede oplysninger om personen/organisationen"

2. Skriv oplysningerne i formularen. Overhold de krav, der er nævnt ovenfor.

  • For begivenheder bedes du oplyse start- og slutdato.
  • For nyhedernes vedkommende skal der være tale om aktuelle nyheder.


3. Klik på "Send", når du har udfyldt alle felter.

NB: Alle nyheder eller begivenheder, der sendes ind, vil blive sat på portalen, når de er blevet kontrolleret.

Detaljerede oplysninger om personen/organisationen :
(*)= skal oplyses
Detaljerede oplysninger om nyheden/begivenheden
Nyheden er aktuel/begivenheden finder stedl : (dd/mm/yyyy)