Poslat dál
google +
Verze pro tisk

Informujte o událostech a novinkách

Účelem portálu EU o veřejném zdraví je poskytovat občanům jednoduché, jasné a vědecky podložené informace o zdraví a s ním souvisejících událostech. Čtenáři portálu jsou lidé, kteří chtějí mít aktuální informace o otázkách ovlivňujících jejich zdraví a o příslušných politikách a rozhodnutích na evropské, národní i mezinárodní úrovni.

Části portálu věnované událostem a novinkám informují zainteresované subjekty i širokou veřejnost o dění v oblasti zdraví v Evropě. Portál upozorňuje například na nadcházející konference, otevřené debaty a kampaně na evropské úrovni, které podporuje EU nebo které mají významný evropský rozměr.

Zainteresované organizace nám mohou zaslat oznámení o nadcházejících událostech a aktuální zprávy, o nichž si přejí prostřednictvím portálu informovat.

Kritéria pro zveřejnění událostí a novinek

Veškeré odkazy a texty, které mají být zveřejněny na portálu o veřejném zdraví, se vybírají na základě těchto kritérií: důvěryhodnost, transparentnost a přístupnost. Informace se musejí týkat témat, jimiž se portál zabývá, a musejí být snadno srozumitelné. Internetové stránky, na něž má být uveden odkaz, by měly obsahovat relevantní a bezplatně přístupné informace, a to nejméně v jednom úředním jazyce EU. Další podrobnosti najdete v dokumentu eEurope 2002: Quality Criteria for Health related websites .

Na obsah dohlíží redakční rada složená ze zástupců členských států a mezinárodních organizací. Rada stanovuje redakční politiku portálu a lze se na ni obrátit v případě zvláštních žádostí či atypického obsahu.


Jak vyplnit formulář

Všechny události a novinky musí obsahovat:

  • titulek a popis o maximální délce 300 znaků (včetně mezer);
  • internetovou adresu odkazu (nezapomeňte adresu předem ověřit).

Postup:

1. Vyplňte část „Osobní údaje / údaje o organizaci“.

2. Uveďte titulek, popis a adresu v souladu s výše uvedenými požadavky.

  • U událostí uveďte data začátku a konce.
  • V případě novinek uvádějte pouze skutečně aktuální zprávy.

3. Po vyplnění formuláře klepněte na tlačítko „Odeslat“.

Poznámka: Odeslané události a novinky budou přidány na portál po nezbytné validaci.

Osobní údaje / údaje o organizaci :
(*)= povinné údaje
Údaje o události / novince
Platnost události / novinky : (dd/mm/yyyy)