Изпратете на приятел
google +
Версия за печат

Изпращане на новини и информация за прояви

Порталът за обществено здраве на Европейския съюз има за цел да даде на европейските граждани достъп до проста, ясна и научно обоснована информация за здравето и дейностите, свързани с него. Той е предназначен за хора, които искат да бъдат информирани по здравни въпроси, и за тези, които искат да следят новините за политиките и решенията на европейско, национално и международно равнище.

Разделите за новини и прояви се грижат за това заинтересованите страни и широката публика да са информирани по здравните въпроси в Европа. Проявите, които се рекламират на портала за обществено здраве, могат да включват бъдещи конференции, открити кръгли маси и кампании на европейско равнище, подкрепяни от Общността или имащи значително европейско здравно измерение.

Организациите могат да изпращат съобщения за бъдещи прояви или новини за разпространение чрез портала.

Критерии за изпращане на новини и информация за прояви

Всички връзки и съдържание на портала за обществено здраве се подбират въз основа на следните критерии: надеждност, прозрачност и достъпност. Минимално изискване е информацията от уебсайтовете да е свързана с тематиката на портала и да е лесна за разбиране. Сайтовете трябва да съдържат подходяща, безплатна информация и съдържанието трябва да е достъпно на поне един от официалните езици на Общността. За повече информация вижте eEurope 2002: Критерии за качество за свързани със здравето уебсайтове .

Цялото съдържание е под надзора на редакционен съвет, съставен от представители на страните членки и международни организации. Той определя редакционната политика на портала и от него може да се иска мнение за определени заявления и съдържание.

Попълване на формуляра

Всички новини и информация за събития трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Заглавия и описание в максимален обем 300 знака (включително интервалите).
  • Интернет връзка (URL) към новината или съобщението за проявата (проверете връзката, преди да я въведете в съответното поле по-долу).


Процедура:

    1. Попълнете внимателно първия раздел „Данни за лицето/организацията“

    2. Въведете информацията във формуляра, като спазвате посочените по-горе изисквания.

  • За прояви моля посочете началната и крайната дата.
  • За новини е много важно те да са актуални.


    3. След като попълните всички полета, щракнете върху бутон „Изпращане“.

Забележка: Всички изпратени новини и информация за прояви ще бъдат добавени към портала след проверка.

Данни за лицето/организацията :
(*)= задължителни полета
Детайли за новината/проявата
Дати на новината/проявата : (dd/mm/yyyy)