Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Martin Seychell, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston varapääjohtaja

Martin Seychell, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston varapääjohtaja

Syöpä on aihe, joka nousee esiin lähes päivittäin uutisissa, työpaikalla tai keskusteluissa perheen ja ystävien kanssa. Euroopan unionin sairastuvuustilastojen mukaan joka kolmas mies ja joka neljäs nainen sairastuu syöpään 75 ikävuoteen mennessä. Syöpä on sydän- ja verisuonisairauksien jälkeen toiseksi yleisin kuolinsyy EU:ssa. Joka vuosi 2,5 miljoonaa eurooppalaista saa syöpädiagnoosin ja tautiin kuolee yli 1,5 miljoonaa ihmistä. Väestön ikääntymisen myötä syöpäkuolemat yleistyvät entisestään.

Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston varapääjohtajana tavoitteenani on torjua syöpää kaikin mahdollisin keinoin. Yhtäältä haluan edistää tutkimusta ja yhteistyötä, jotta syöpäpotilaat kaikkialla EU:ssa saisivat sairauteensa tehokasta hoitoa. Toisaalta on tärkeää lisätä tietoa syövän ehkäisymahdollisuuksista. EU:n kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää uusia syöpätapauksia 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Syöpä on ollut keskeisellä sijalla EU:n terveyspolitiikassa jo vuodesta 1985, jolloin komissio ja silloiset 12 jäsenmaata käynnistivät Eurooppa syöpää vastaan -ohjelman ja laativat ensimmäisen Euroopan syövänvastaisen säännöstön. Säännöstöä ajantasaistetaan parhaillaan tuoreimman tieteellisen tutkimustiedon valossa. Tarkoituksena on auttaa kaikkia kansalaisia omaksumaan terveelliset elintavat ja osallistua syöpäseulontoihin tietyn iän saavutettuaan.

Jokainen meistä voi edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Jokaisen yksilön on tehtävä oma valintansa syöpää ehkäisevien elintapojen hyväksi ja seurattava terveyttään, jotta mahdollinen syöpä voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa. Toivon, että jokainen kansalainen ottaa elämänsä omiin käsiinsä, omaksuu terveelliset elintavat ja osallistuu seulontoihin, jotka voivat pelastaa hänen henkensä.