Duševno zdravje

Politika

Dobro duševno zdravje je izjemnega pomena za posameznika, postaja pa tudi vse pomembnejši dejavnik gospodarske rasti in družbenega razvoja v Evropi: vse troje sodi med ključne cilje politik EU.
 

Ukrepi EU v zvezi z duševnim zdravjem

Leta 2005 je Evropska komisija objavila zeleno knjigo: Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva – Pot k strategiji EU na področju duševnega zdravja. To je bil prvi ukrep v podporo izvajanju deklaracije Svetovne zdravstvene organizacije o duševnem zdravju za Evropo.

Leta 2008 je sledila konferenca EU o duševnem zdravju, na kateri so sprejeli evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje, politično pobudo, namenjeno spodbujanju duševnega zdravja in preprečevanju duševnih motenj. Pakt uresničujejo z vrsto konferenc na petih prednostnih področjih.

Za izvajanje pakta skrbi Evropska komisija v sodelovanju z nacionalnimi organi, tj. skupino vladnih strokovnjakov za duševno zdravje in dobro počutje.

Evropski okvir za ukrepanje na področju duševnega zdravja in dobrega počutja

Paktu je leta 2013 sledil Skupni ukrep za duševno zdravje in dobro počutje, ki je privedel do evropskega okvira za ukrepanje na področju duševnega zdravja in dobrega počutja. Evropski okvir je v podporo državam EU pri pregledu politik in izmenjavi izkušenj v zvezi z učinkovitostjo in uspešnostjo politik.

Kompas EU za ukrepanje na področju duševnega zdravja in dobrega počutja je pripomoček pri izvajanju, ki določa prednostna področja skupnega ukrepanja. V vsaki državi EU organizirajo večsektorsko informativno delavnico in kampanjo o pomenu vlaganja v duševno zdravje v Evropi.

Duševno zdravje v vse politike

Načelo duševno zdravje v vse politike pomeni, da je treba duševno zdravje in dobro počutje spodbujati tudi na drugih področjih politik, ne le na zdravstvenem.

Ta vsesplošni pristop:

  • poudarja učinek javne politike na dejavnike duševnega zdravja
  • želi zmanjšati neenakosti v duševnem zdravju
  • opozarja na koristnost spodbujanja duševnega zdravja na različnih področjih politik
  • nalaga nosilcem politike večjo odgovornost za uspešnost ukrepov na področju duševnega zdravja