Sănătate mintală

Politici

Sănătatea mintală este importantă nu doar pentru noi, ca persoane, ci și pentru creșterea economică și dezvoltarea socială a Europei, având un impact major asupra acestor priorități politice ale UE.
 

Măsuri UE privind sănătatea mintală

În 2005, Comisia Europeană a publicat Cartea verde „Îmbunătățirea sănătății mintale a populației: Către o strategie de sănătate mintală pentru UE”, menită să sprijine implementarea declarației privind sănătatea mintală în Europa a Organizației Mondiale a Sănătății.

A urmat, în 2008, conferința UE pe tema sănătății mintale, în cadrul căreia s-a lansat Pactul european pentru sănătate mintală și bunăstare, inițiativă destinată să promoveze sănătatea mintală și prevenirea afecțiunilor mintale. Pactul se implementează printr-o serie de conferințe referitoare la cinci domenii prioritare.

Pentru a pune pactul în aplicare, Comisia Europeană colaborează cu autoritățile naționale prin intermediul unui grup de experți guvernamentali în domeniul sănătății mintale și bunăstării.

Cadrul european de acțiune privind sănătatea mintală și bunăstarea

Ulterior, în 2013, s-a lansat Acțiunea comună privind sănătatea mintală și bunăstarea. Aceasta a dus la elaborarea Cadrului european de acțiune privind sănătatea mintală și bunăstarea care ajută țările UE să își revizuiască politicile și să facă schimb de experiență în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței și eficacității politicilor.

Mecanismul „EU Compass” pentru acțiunile în domeniul sănătății mintale și bunăstării a fost elaborat pentru a contribui la implementarea acestor acțiuni, prin comunicarea priorităților acțiunii comune. În fiecare țară din UE se organizează un atelier multisectorial de informare, care pune accent pe protejarea capacităților mintale ale cetățenilor europeni.

Integrarea în toate politicile a aspectelor legate de sănătatea mintală

O nouă abordare promovează integrarea aspectelor legate de sănătatea mintală în toate politicile, nu doar în politica privind sănătatea.

Această abordare:

  • pune accent pe impactul politicilor publice asupra factorilor determinanți pentru sănătatea mintală
  • își propune să reducă inegalitățile în materie de sănătate mintală
  • scoate în evidență beneficiile promovării sănătății mintale în diverse domenii de politică
  • le atribuie factorilor de decizie mai multe responsabilități în ceea ce privește impactul asupra sănătății.