Geestelijke gezondheid

Beleid

Geestelijk gezond blijven is belangrijk voor iedereen. Maar het wordt ook steeds belangrijker voor de economische groei en sociale ontwikkeling in Europa. Daarom staat geestelijke gezondheid hoog op de agenda van de EU.
 

De EU en de geestelijke gezondheid

In 2005 publiceerde de Europese Commissie het groenboek De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie, een eerste reactie op de Verklaring inzake geestelijke gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie, met het oog op de toepassing van deze verklaring in Europa.

Als follow-up hield zij in 2008 een conferentie over geestelijke gezondheid in de EU, waarop het Europees pact voor geestelijke gezondheid en welzijn werd gepresenteerd, een beleidsinitiatief voor de bevordering van de geestelijke gezondheid en de preventie van psychische stoornissen. Via een reeks conferenties rondom vijf prioritaire thema's wordt toegezien op de uitvoering van het pact.

Voor de uitvoering van het pact werkt de Europese Commissie ook samen met de nationale autoriteiten via een groep van regeringsdeskundigen inzake geestelijke gezondheid en welzijn.

Actiekader voor geestelijke gezondheid en welzijn

In 2013 is vervolgens het Gemeenschappelijk actieplan voor geestelijke gezondheid en welzijn van start gegaan. Dat heeft geresulteerd in het Europees actiekader voor geestelijke gezondheid en welzijn, waarmee de EU-landen worden geholpen hun beleid bij te stellen en hun ervaring op het stuk van beleidsverbetering uit te wisselen.

Het EU-kompas voor geestelijke gezondheid en welzijn moet helpen bij de uitvoering door informatie te geven over de prioriteiten van het gemeenschappelijk actieplan. In elk EU-land is bovendien een multisectoriële bewustmakingsworkshop georganiseerd rond het thema "Investeren in Europa's geestelijk kapitaal".

Geestelijke gezondheid op alle beleidsgebieden

Geestelijke gezondheid op alle beleidsgebieden houdt in dat ook op andere beleidsterreinen dan gezondheid rekening moet worden gehouden met geestelijke gezondheid en welzijn.

Deze benadering:

  • benadrukt het effect van het overheidsbeleid op determinanten voor de geestelijke gezondheid
  • moet de ongelijkheid op het gebied van geestelijke gezondheid verminderen
  • belicht de voordelen van het bevorderen van de geestelijke gezondheid op andere beleidsterreinen
  • stelt beleidsmakers verantwoordelijk voor de effecten van hun beleid op de geestelijke gezondheid.