Saħħa mentali

Politika

Minbarra l-benefiċċji ovvji għall-individwi, is-saħħa mentali tajba hija dejjem iktar importanti għat-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp soċjali fl-Ewropa. Dawn huma kollha miri ewlenin tal-politika tal-UE.
 

Azzjoni tal-UE dwar is-saħħa mentali

Il-Green Paper tal-Kummissjoni Ewropea tal-2005 - Il-Promozzjoni tas-Saħħa mentali fil-Popolazzjoni. Lejn strateġija dwar is-saħħa mentali għall-UE kienet l-ewwel tweġiba li appoġġjat l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar is-saħħa mentali għall-Ewropa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Din ġiet segwita mill-konferenza tal-UE dwar is-saħħa mentali tal-2008 fejn tnieda l-Patt Ewropew għas-saħħa u l-benessri mentali, inizjattiva ta’ politika maħsuba biex tippromwovi s-saħħa mentali u l-prevenzjoni tad-disturbi mentali. Il-Patt hu implimentat permezz ta’ serje ta’ konferenzi dwar ħames oqsma ta’ prijorità.

Il-Kummissjoni tal-UE taħdem mill-qrib ma’ awtoritajiet nazzjonali permezz ta’ grupp ta’ esperti governattivi dwar is-saħħa u l-benessri mentali biex il-patt isir realtà.

Qafas Ewropew għal Azzjoni dwar is-Saħħa u l-Benessri Mentali

Wara l-patt, l-Azzjoni Konġunta dwar is-saħħa u l-Benessri Mentali mnedija fl-2013 rriżultat fil-Qafas Ewropew għal Azzjoni dwar is-Saħħa u l-Benessri Mentali li jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE biex jerġgħu jeżaminaw il-politiki tagħhom u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom biex tittejjeb l-effiċjenza u l-effettività tal-politika.

L-EU Compass għal azzjoni dwar is-saħħa u l-benessri mentali kien stabbilit biex jassisti fl-implimentazzjoni tagħha billi jikkomunika l-prijoritajiet tal-Azzjoni Konġunta. Sessjoni ta’ ħidma multisettorjali biex jiżdied l-għarfien hi organizzata f’kull pajjiż tal-UE, b’enfasi fuq investiment fil-kapital mentali tal-UE.

Is-Saħħa Mentali fil-politiki kollha

Is-Saħħa Mentali fil-Politiki Kollha (MHiAP) tfisser il-promozzjoni tas-saħħa u l-benessri mentali f’oqsma ta’ politiki oħrajn apparti s-saħħa.

L-approċċ tal-MHiAP:

  • jenfasizza l-impatt tal-politika pubblika fuq determinanti tas-saħħa mentali
  • għandu l-għan li jnaqqas l-inugwaljanzi fis-saħħa mentali
  • jisħaq fuq il-benefiċċji tal-promozzjoni tas-saħħa mentali fl-oqsma ta’ politika differenti, u
  • jagħmel lil dawk li jfasslu l-politika aktar responsabbli għall-impatti tas-saħħa mentali.