Garīgā veselība

Politika

Laba garīgā veselība ir ne tikai dzīves kvalitāti veicinošs faktors mums katram individuāli, bet arī kļūst par aizvien nozīmīgāku ES tautsaimniecības izaugsmes un sociālās attīstības priekšnoteikumu. Visi šie aspekti uzskatāmi par svarīgiem ES politikas mērķiem.
 

ES pasākumi garīgās veselības jomā

Eiropas Komisijas 2005. gada zaļā grāmata “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana. Ceļā uz garīgās veselības stratēģiju ES” bija pirmais solis, lai atbalstītu PVO deklarācijas par garīgo veselību Eiropā īstenošanu.

2008. gadā tika sarīkota ES konference par garīgo veselību, kurā tika pieņemts Eiropas pakts par garīgo veselību un labklājību – politikas iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt garīgo veselību un novērst garīgos traucējumus. Pakta īstenošana notiek, organizējot vairākas konferences par piecām prioritārajām jomām.

Lai ieviestu paktu, ES Komisija sadarbojas ar valstu iestādēm dalībvalstu valdību ekspertu grupā garīgās veselības un labklājības jomā.

Eiropas rīcības programma garīgās veselības un labklājības jomā

Pēc pakta 2013. gadā tika sākta vienotā rīcība garīgās veselības un labklājības jomā, un šā darba rezultāts ir Eiropas rīcības programma garīgās veselības un labklājības jomā – atbalsts ES valstīm politikas pārskatīšanā un labās prakses piemēri politikas efektivitātes un rezultativitātes uzlabošanā.

Lai palīdzētu to īstenot un darītu plaši zināmas vienotās rīcības prioritātes, tika izveidots “ES kompass rīcībai garīgās veselības un labklājības jomā”. Visās ES valstīs tiek rīkoti daudznozaru informēšanas semināri, kuros galvenā uzmanība tiek pievērsta investēšanai Eiropas garīgās veselības kapitālā.

Garīgā veselība visās politikas jomās

Garīgās veselības integrēšana visās politikas jomās nozīmē garīgās veselības un labklājības veicināšanu politikas jomās, kas nav saistītas ar veselību.

Šāda pieeja nozīmē, ka:

  • tiek uzsvērta publiskās politikas ietekme uz garīgās veselības noteicošajiem faktoriem;
  • mērķis ir mazināt nevienlīdzību garīgās veselības jomā;
  • tiek uzsvērti garīgās veselības veicināšanas ieguvumi dažādās politikas jomās;
  • politikas veidotāji uzņemas lielāku atbildību attiecībā uz ietekmi garīgās veselības jomā.