Psichikos sveikata

Politika

Be akivaizdžios naudos individualiems asmenims, gera psichikos sveikata vis svarbesnė ekonomikos augimui ir socialiniam vystymuisi Europoje. Visa tai yra vieni pagrindinių ES politikos tikslų.
 

ES psichikos sveikatos srities veiksmai

2005 m. Europos Komisijos žalioji knyga „Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas“ buvo pirmas žingsnis remiant Europai skirtos Pasaulio sveikatos organizacijos deklaracijos dėl psichikos sveikatos įgyvendinimą.

Vėliau, 2008 m., vyko ES psichikos sveikatos konferencija, kurioje paskelbtas Europos psichikos sveikatos ir gerovės paktas – politikos iniciatyva, kuria siekiama gerinti psichikos sveikatą ir psichikos sutrikimų prevenciją. Paktas įgyvendinamas rengiant konferencijas penkiose prioritetinėse srityse.

Kad įgyvendintų paktą, Europos Komisija bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis, kurių atstovai renkasi į vyriausybių pakirtų psichikos sveikatos ir gerovės ekspertų grupę.

Europos psichikos sveikatos ir gerovės bendrų veiksmų sistema

Paskelbus paktą, 2013 m. parengtas psichikos sveikatos ir gerovės bendrų veiksmų planas, kuriuo sukurta Europos psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų sistema. Ši sistema padeda ES šalims peržiūrėti savo politiką ir dalytis patirtimi gerinant politikos veiksmingumą ir efektyvumą.

Šiai sistemai įgyvendinti sukurtas „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas“, kuriuo prisidedama prie platesnio informavimo apie bendrųjų veiksmų prioritetus. Kiekvienoje ES šalyje rengiamas tarpsektorinis informuotumo didinimo seminaras, kuriame daugiausia dėmesio skiriama investicijoms į Europos psichikos kapitalą.

Psichikos sveikatos aspekto integravimas į visas politikos sritis

Psichikos sveikatos aspekto integravimas į visas politikos sritis reiškia, kad į psichikos sveikatą ir gerovę turi būti atsižvelgiama ir kitose politikos srityse, o ne tik sveikatos politikoje.

Šiuo požiūriu:

  • pabrėžiamas viešosios politikos poveikis psichikos sveikatą lemiantiems veiksniams,
  • siekiama sumažinti psichikos sveikatos gydymo skirtumus,
  • pabrėžiami psichikos sveikatos aspekto integravimo į įvairių sričių politiką privalumai ir
  • didinama politikos formuotojų atsakomybė už poveikį psichikos sveikatai.