Mentális egészség

Szakpolitika

A jó mentális egészség azon túl, hogy nyilvánvalóan pozitív az egyén számára, egyre fontosabb tényezővé válik Európa gazdasági növekedésében és társadalmi fejlődésében, mely két kulcsfontosságú célja az uniós szakpolitikáknak.
 

Uniós fellépés a mentális egészség javításáért

Az Európai Bizottság által „A népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából” címmel 2005-ben közzétett zöld könyv volt az első lépés az Egészségügyi Világszervezet Európára vonatkozó mentális egészségügyi nyilatkozatának megvalósítása felé.

A következő lépést a mentális egészség témájában megrendezett 2008. évi európai uniós konferencia jelentette, amelyen napvilágott látott a lelki egészség és jóllét európai paktuma, a mentális egészséget és a mentális zavarok megelőzését előmozdítani hivatott szakpolitikai kezdeményezés. A paktum megvalósítása céljából tematikus konferenciasorozat indult öt kiemelt területen.

Az Európai Bizottság a paktum végrehajtása érdekében együttműködik a tagországokkal, a mentális egészséggel és jólléttel foglalkozó kormányzati szakértők csoportjának közreműködésével.

A mentális egészség és jóllét érdekében végzett fellépés európai kerete

A paktum megvalósítása után 2013-ban indult útjára a mentális egészségről és jóllétről szóló uniós együttes fellépés, ennek eredményeként pedig megszületett A mentális egészség és jóllét érdekében végzett fellépés európai kerete. Az uniós országok e keret segítségével vizsgálják felül szakpolitikáikat és osztják meg egymással az e szakpolitikák hatékonyságának és eredményességének javítása során szerzett tapasztalataikat.

Az európai keret végrehajtását A mentális egészség és jóllét érdekében végzett fellépést szolgáló EU Compass kezdeményezés hivatott támogatni, az együttes fellépés prioritásaira összpontosítva. Minden uniós országban több ágazatot átfogó, tájékoztató műhelytalálkozóra kerül sor, melynek egyik fő témája az Európa mentális tőkéjébe való beruházás.

A mentális egészség szempontjának beépítése minden szakpolitikába

Ennek a hozzáállásnak az a lényege, hogy a mentális egészséget és jóllétet nemcsak az egészségpolitika keretében, hanem az összes szakpolitikai területen elő kell mozdítani.

Ez a közelítésmód:

  • felhívja a figyelmet arra, hogy a közpolitika hatással van a mentális egészséget meghatározó tényezőkre;
  • csökkenteni kívánja a mentális egészség területén tapasztalható egyenlőtlenségeket;
  • rámutat arra, milyen előnyökkel jár, ha különböző szakpolitikai területeket a mentális egészség javításának szolgálatába állítunk; és
  • elszámoltathatóvá teszi a döntéshozókat az általuk hozott intézkedéseknek a mentális egészségre gyakorolt hatásáért.