Mental sundhed

Politik

Ud over at en god mental sundhed har indlysende fordele for os alle hver især, er det også i stigende grad vigtigt for den økonomiske vækst og sociale udvikling i Europa. Og det er vigtige mål for EU's politik.
 

EU-tiltag vedrørende mental sundhed

EU-Kommissionens grønbog Forbedring af befolkningens mentale sundhed. På vej mod en strategi for mental sundhed i Den Europæiske Union fra 2005 var Kommissionen første indsats for at støtte WHO's erklæring om mental sundhed for Europa.

Den blev fulgt op af EU-konferencen om mental sundhed i 2008, hvor den europæiske pagt for mental sundhed og trivsel blev lanceret - et politisk initiativ, der skal fremme mental sundhed og forebyggelse af mentale sygdomme. Pagten gennemføres gennem en række konferencer om fem prioriterede områder.https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/mhpact...

EU-Kommissionen arbejder sammen med nationale myndigheder gennem en ekspertgruppe for mental sundhed og velvære om at gennemføre pagten.

Den europæiske ramme for tiltag inden for mental sundhed og trivsel

Efter indgåelse af pagten førte den fælles aktion om mental sundhed og trivsel lanceret i 2013 til den europæiske ramme for tiltag inden for mental sundhed og trivsel, som hjælper EU-landene med at revidere deres politikker og udveksle erfaringer med at forbedre effektiviteten af de politiske initiativer.

EU-Compass til tiltag vedrørende mental sundhed og trivsel blev oprettet for at hjælpe med at gennemføre rammen ved at formidle den fælles aktions prioriteter. Der afholdes en workshop på tværs af sektorer, som skal skabe bevidsthed om emnet i hvert EU-land med fokus på investeringer i Europas mentale kapital.

Mental sundhed i alle politikker

Mental sundhed i alle politikker vil sige at fremme mental sundhed og trivsel inden for andre politikområder end sundhed.

Denne tilgang:

  • understreger de offentlige politikkers indflydelse på faktorer med betydning for mentale sundhed
  • skal mindske ulighederne på det mentale sundhedsområde
  • sætter fokus på fordelene ved at fremme mental sundhed inden for forskellige politikområder
  • gør i højere grad beslutningstagerne ansvarlige for beslutninger med konsekvenser for den mentale sundhed.