Psykisk hälsa

EU-kompassen för insatser för psykisk hälsa

EU-kompassen för insatser för psykisk hälsa och välbefinnande är ett webbaserat system för att samla in, utbyta och analysera strategier och insatser för psykisk hälsa. Mellan 2015 och 2018 kommer kompassen att informera om handlingsramen för psykisk hälsa och välbefinnande. Den ska också

 • kartlägga och sprida bästa praxis inom psykisk hälsa
 • samla in uppgifter om initiativ genom tre årliga undersökningar
 • ta fram tre årsrapporter och anordna forum
 • anordna workshoppar om psykisk hälsa i EU-länderna och i Island och Norge.

Dessutom ska EU-kompassen tillsammans med expertgruppen för psykisk hälsa och icke-statliga aktörer ta fram fyra vetenskapliga rapporter. 

 

Här kan du läsa EU-kompassens exempel på god praxis, årsrapporter, samförståndsdokument och andra resultat:

Sju prioriterade områden

EU-kompassen är inriktad på sju prioriterade områden:

 • Depression och resiliens (prioritering för 2016)
 • Tillgång till psykiatrisk vård (prioritering för 2016)
 • Psykisk hälsa på arbetsplatsen (prioritering för 2017)
 • Psykisk hälsa i skolan (prioritering för 2017)
 • Insatser mot självmord (prioritering för 2017)
 • Psykiatrisk närsjukvård (prioritering för 2018)
 • Integrerade styrelseformer (prioritering för 2018)

Strategier och god praxis i EU-länderna

EU-kompassen samlar fortlöpande in exempel på god praxis från EU-länderna och andra aktörer. Exemplen utvärderas med hjälp av kvalitetskriterier som EU-länderna och kommissionen har enats om.

Varje år tar EU-kompassen fram en årlig verksamhetsrapport (sammanfattninghela rapporten) som sammanfattar och analyserar de viktigaste insatserna. Den första verksamhetsrapporten från 2016 handlade om insatser för att förebygga depression och förbättra tillgången till psykiatrisk vård.

Samarbete med EU-länderna

EU-kommissionen och expertgruppen för psykisk hälsa följer upp EU-kompassens insatser. I EU-länderna pågår också olika nationella och regionala åtgärder för psykisk hälsa.

Vetenskapliga rapporter och samförståndsdokument

De fyra vetenskapliga rapporterna från EU-kompassen handlar om särskilda teman som identifierats av expertgruppen för psykisk hälsa. Varje rapport tar upp bakgrunden, situationen i Europa, en sammanfattning av EU:s och ländernas insatser, bästa praxis och principer och rekommendationer för åtgärder.

De vetenskapliga rapporterna tas fram av experter på de olika områdena. När rapporterna har granskats och godkänts av expertgruppen och relevanta icke-statliga aktörer blir de samförståndsdokument.

År 2016 inriktade man sig på förebyggande av depression och stärkt resiliens och tillgång till psykiatrisk vård i Europa.

Under 2017 kommer fokus att ligga på ”psykisk hälsa på arbetsplatsen”, följt av ”psykiatrisk närsjukvård” under 2018.

Aktörer inom psykisk hälsa

Företag, skolor, lärosäten och civilsamhällesorganisationer arbetar också med initiativ för psykisk hälsa.

Om du vill veta mer, se listan med aktörer och EU:s folkhälsoplattform.

EU-forum för psykisk hälsa

Kompassen anordnar tre forum om psykisk hälsa som ledarskapsevenemang. Syftet är att sprida resultaten från de årliga undersökningarna och diskutera hur handlingsramen för psykisk hälsa genomförs. En viktig del blir att slå ett slag för och ge exempel på strategier och insatser från icke-statliga aktörer.

Läs mer om EU:s forum om psykisk hälsa 2016, 2017 och 2018