Duševno zdravje

Kompas EU: ukrepi za duševno zdravje in dobro počutje

Kompas EU za ukrepe na področju duševnega zdravja in dobrega počutja je spletni mehanizem za zbiranje, izmenjavo in analizo informacij o politiki in dejavnostih deležnikov na področju duševnega zdravja. V obdobju 2015–2018 bo kompas obveščal o evropskem okviru za ukrepanje na področju duševnega zdravja in dobrega počutja. Spremljal bo politike na področju duševnega zdravja in dobrega počutja ter dejavnosti držav EU in nevladnih deležnikov prek:

 • opredelitve in razširjanja evropskih dobrih praks na področju duševnega zdravja
 • zbiranja podatkov o dejavnostih deležnikov in nacionalnih organov na področju duševnega zdravja s tremi letnimi anketami
 • priprave treh letnih poročil in organizacije dogodkov foruma
 • vodenja delavnic o duševnem zdravju v vseh državah EU ter Islandiji in Norveški

Kompas EU bo poleg tega s skupino vladnih strokovnjakov na področju duševnega zdravja in dobrega počutja ter nevladnimi deležniki pripravil štiri znanstvena poročila. 

 

Rezultati kompasa EU, kot so ugotovljene dobre prakse, letna poročila in dokumenti o soglasju, so na voljo na:

Prednostna področja kompasa EU

Kompas EU se osredotoča na 7 prednostnih področij:

 • preprečevanje depresije in spodbujanje odpornosti (prednostno področje v letu 2016)
 • boljši dostop do storitev duševnega zdravja (prednostno področje v letu 2016)
 • duševno zdravje na delovnem mestu (prednostno področje v letu 2017)
 • duševno zdravje v šolah (prednostno področje v letu 2017)
 • preprečevanje samomora (prednostno področje v letu 2017)
 • boljši dostop do storitev duševnega zdravja (prednostno področje v letu 2018)
 • razvoj pristopa integriranega upravljanja (prednostno področje v letu 2018)

Politika in dobra praksa – zbiranje informacij

Kompas EU redno zbira primere dobre prakse iz držav EU in deležnikov. Dobre prakse ocenijo s kriteriji kakovosti, ki so jih potrdile države EU in Komisija.

Glede na prednostno področje v posameznem letu kompas EU pripravi letno poročilo o dejavnostih (povzetekcelotno poročilo), ki vključuje povzetek in analizo ključnega napredka pri spodbujanju duševnega zdravja v državah EU in pri deležnikih. Prvo poročilo o dejavnostih iz leta 2016 se je osredotočilo na depresijo in dostop do zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja.

Sodelovanje držav EU

Evropska komisija skupaj s skupino vladnih strokovnjakov za duševno zdravje in dobro počutje nadzoruje razvoj in izvajanje kompasa EU. Države EU izvajajo različne nacionalne in regionalne ukrepe za spodbujanje duševnega zdravja.

Od znanstvenih poročil do dokumentov o soglasju

Štiri znanstvena poročila kompasa EU vključujejo določene teme, ki jih je opredelila skupina vladnih strokovnjakov za duševno zdravje in dobro počutje. Vsak dokument o soglasju se nanaša na vprašanja v zvezi s temo, sedanjim stanjem v Evropi, povzetek ustrezne dejavnosti na ravni EU in v državah EU, najboljše opredeljene prakse ter načela in priporočila za ukrepanje.

Znanstvena poročila pripravijo strokovnjaki na svojem področju. Ko jih pregleda in odobri skupina vladnih strokovnjakov za duševno zdravje in dobro počutje ter ustrezni nevladni deležniki, postanejo dokumenti o soglasju.

Po posvetovanju z nacionalnimi strokovnjaki sta bili v letu 2016 v ospredju dve temi: preprečevanje depresije in krepitev odpornosti ter dostop do zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja v Evropi.

Leta 2017 bo v ospredju duševno zdravje na delovnem mestu in leta 2018 zdravstveno varstvo na področju duševnega zdravja v skupnosti.

Deležniki – duševno zdravje in dobro počutje

Pozitivne pobude na področju duševnega zdravja poleg držav članic aktivno izvajajo tudi podjetja, izobraževalne ustanove in organizacije civilne družbe.

Seznam deležnikov na področju duševnega zdravja in dobrega počutja ter platforma zdravstvene politike EU.

Forum EU za duševno zdravje

Kompas prireja tri osrednje forume na področju duševnega zdravja. Forumi so namenjeni izmenjavi rezultatov letnih pregledov in lažji razpravi na visoki ravni o napredku pri izvajanju evropskega okvira za ukrepe na področju duševnega zdravja in dobrega počutja. V okviru tega je tudi predstavitev javnih ukrepov na področju duševnega zdravja in dobrega počutja ter ukrepanja nevladnih deležnikov.

Na forumu kompasa EU za duševno zdravje poiščite dejavnosti za leto 2016, 2017, 2018.