Sănătate mintală

Mecanismul „EU Compass” pentru acțiuni în domeniul sănătății și bunăstării mintale

Mecanismul „EU Compass” pentru acțiuni în domeniul sănătății și bunăstării mintale este un mecanism on-line utilizat pentru a colecta, disemina și analiza informații referitoare la politicile și activitățile părților interesate din domeniul sănătății mintale. În perioada 2015-2018, mecanismul va comunica informații despre Cadrul european de acțiune privind sănătatea mintală și bunăstarea. Va monitoriza politicile și activitățile țărilor UE și ale părților interesate neguvernamentale prin:

 • identificarea și diseminarea bunelor practici europene în domeniul sănătății mintale
 • colectarea de date privind activitățile naționale și ale părților interesate prin intermediul a trei sondaje anuale
 • elaborarea a trei rapoarte anuale și organizarea de forumuri
 • organizarea de ateliere privind sănătatea mintală în fiecare țară din UE, în Islanda și Norvegia.

În plus, mecanismul „EU Compass” va colabora cu Grupul de experți guvernamentali în materie de sănătate mintală și cu părți interesate neguvernamentale pentru a pregăti patru lucrări științifice. 

 

Rezultatele obținute de participanții la mecanismul „EU Compass” - bune practici, rapoarte anuale și documente de consens - sunt disponibile:

Domenii prioritare

„EU Compass” pune accent pe 7 domenii prioritare:

 • prevenirea depresiei și promovarea rezilienței (prioritate pentru 2016)
 • îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate mintală (prioritate pentru 2016)
 • sănătatea mintală la locul de muncă (prioritate pentru 2017)
 • sănătatea mintală în școli (prioritate pentru 2017)
 • prevenirea suicidului (prioritate pentru 2017)
 • furnizarea de servicii de sănătate mintală bazate pe comunitate (prioritate pentru 2018)
 • dezvoltarea unor abordări de guvernanță integrată (prioritate pentru 2018).

Politici și bune practici - colectarea informațiilor

„EU Compass” colectează permanent exemple de bune practici din țările UE și de la părțile interesate. Aceste exemple sunt evaluate utilizând criterii de calitate asupra cărora au convenit țările UE și Comisia.

În funcție de prioritățile stabilite pentru un anumit an, se elaborează un raport anual de activitate (rezumat - raport integral), care prezintă și analizează evoluțiile importante în promovarea sănătății mintale de țările UE și de părțile interesate. Primul raport de activitate a fost publicat în 2016 și a pus accent pe prevenirea depresiei și pe accesul la servicii de îngrijire a sănătății mintale.

Implicarea țărilor UE

Comisia Europeană, în cooperare cu Grupul de experți guvernamentali în materie de sănătate mintală și bunăstare, supraveghează dezvoltarea și implementarea mecanismului. În țările UE se desfășoară, la nivel național și regional, mai multe activități de promovare a sănătății mintale.

De la rapoarte științifice la documente de consens

Cele patru rapoarte științifice produse de mecanismul „EU Compass” se axează pe teme specifice identificate de Grupul de experți guvernamentali în materie de sănătate mintală. Fiecare document explorează diversele aspecte legate de tema abordată, prezintă situația actuală din Europa și include un rezumat al activităților relevante derulate la nivelul UE și în țările membre, al bunelor practici identificate, al principiilor și recomandărilor de acțiune adresate.

Rapoartele științifice sunt realizate de experți în domeniu și, de îndată ce sunt revizuite și aprobate de grupul de experți naționali și de alte părți interesate neguvernamentale, devin documente de consens.

În urma discuțiilor cu experții naționali, cele două teme abordate în 2016 au fost prevenirea depresiei și consolidarea rezilienței și îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate mintală în Europa.

În 2017, accentul se va pune pe sănătatea mintală la locul de muncă, iar în 2018 pe furnizarea de servicii de sănătate mintală bazate pe comunitate.

Părți interesate – sănătatea mintală și bunăstarea

De implementarea inițiativelor pozitive în domeniul sănătății mintale se ocupă nu numai guvernele, ci și alte entități: întreprinderi, instituții de învățământ și organizații ale societății civile.

Pentru detalii, consultați lista părților interesate din domeniul sănătății mintale și bunăstării și platforma UE privind politica în domeniul sănătății.

Forumul UE privind sănătatea mintală

În baza mecanismului „EU Compass” se organizează trei forumuri privind sănătatea mintală. Scopul lor este să popularizeze rezultatele sondajelor anuale și să faciliteze derularea de discuții la nivel înalt pe tema progreselor înregistrate în implementarea Cadrului european de acțiune privind sănătatea mintală și bunăstarea. O parte importantă va fi dedicată informării cetățenilor, cu exemple, în legătură cu acțiunile din domeniul sănătății mintale și bunăstării la care pot participa ei înșiși, prin intermediul părților interesate neguvernamentale.

Găsiți activitățile planificate în 2016, 2017 și 2018 pe forumul dedicat mecanismului „EU Compass”.