Geestelijke gezondheid

EU-kompas voor maatregelen op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn

Het EU-kompas voor maatregelen op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn is een online-mechanisme voor het verzamelen, uitwisselen en analyseren van informatie over beleid en activiteiten van stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg. Tussen 2015 en 2018 zal het kompas informatie verspreiden over het Europees Kader voor actie op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. Het evalueert beleid en activiteiten van de EU-landen en ngo's door:

 • het aanduiden en verspreiden van Europese goede werkwijzen
 • het verzamelen en verspreiden van gegevens over de activiteiten van stakeholders en EU-landen door drie jaarlijkse enquêtes
 • het opstellen van drie jaarlijkse verslagen en het organiseren van conferenties/fora.
 • het organiseren van workshops in alle EU-landen, IJsland en Noorwegen

Daarnaast zal het EU-kompas samen met de EU-Groep van regeringsdeskundigen inzake geestelijke gezondheid en welzijn en ngo's vier wetenschappelijke rapporten opstellen. 

 

Resultaten van het EU-kompas, zoals goede werkwijzen, jaarverslagen en consensusnota's kunt u vinden op:

Aandachtspunten EU-kompas

Het EU-kompas heeft 7 aandachtspunten:

 • preventie van depressie en het vergroten van de weerbaarheid hiertegen (prioriteit voor 2016)
 • betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg (prioriteit voor 2016)
 • geestelijke gezondheid op het werk (prioriteit voor 2017)
 • geestelijke gezondheid op scholen (prioriteit voor 2017)
 • zelfmoordpreventie (prioriteit voor 2017)
 • geestelijke gezondheidszorg binnen de gemeenschap (prioriteit voor 2018)
 • ontwikkeling van geïntegreerde governancebenaderingen (prioriteit voor 2018)

Beleid en goede werkwijzen - informatievergaring

Het EU-kompas verzamelt continu voorbeelden van goede werkwijzen uit EU-landen en van stakeholders. Deze voorbeelden worden geëvalueerd aan de hand van kwaliteitscriteria die de lidstaten en de Commissie samen overeengekomen zijn.

Uitgaande van de jaarprioriteiten wordt er ieder jaar een activiteitenverslag opgesteld, met een samenvatting en analyse van de belangrijkste prestaties van de lidstaten en de stakeholders. Het eerste activiteitenverslag, van 2016, ging over preventie van depressie en toegang tot geestelijke gezondheidszorg.

Betrokkenheid van de EU-landen

De Europese Commissie ziet samen met de Groep van regeringsdeskundigen inzake geestelijke gezondheid en welzijn toe op de ontwikkeling en uitvoering van het EU-kompas. In de EU lopen diverse nationale en regionale voorlichtingscampagnes over geestelijke gezondheidszorg.

Van wetenschappelijk verslag tot consensusnota

De vier wetenschappelijke verslagen die het EU-kompas al heeft opgeleverd, gaan over specifieke onderwerpen die zijn bepaald door de Groep van regeringsdeskundigen inzake geestelijke gezondheid en welzijn. Elk verslag beschrijft de problemen die aan het onderwerp verbonden zijn, de huidige situatie in Europa, relevante activiteiten op nationaal en Europees niveau, goede werkwijzen en beginselen, en geeft aanbevelingen voor maatregelen.

Elk wetenschappelijk verslag wordt opgesteld door deskundigen. Nadat het is herzien en goedgekeurd door de Groep van regeringsdeskundigen en door niet-gouvernementele organisaties, wordt het een consensusdocument genoemd.

Na overleg met nationale deskundigen zijn de prioriteiten voor 2016 vastgesteld: preventie van depressie en het vergroten van de weerbaarheid hiertegen en toegang tot geestelijke gezondheidszorg in Europa.

De nadruk ligt in 2017 op geestelijke gezondheid op het werk, en in 2018 op geestelijke gezondheidszorg binnen de gemeenschap.

Stakeholders - geestelijke gezondheid en welzijn

Naast overheden zijn ook bedrijven, opleidingsinstellingen en het maatschappelijk middenveld betrokken bij positieve initiatieven rond geestelijke gezondheid.

Voor meer informatie, zie de lijst van stakeholders en kijk op het EU-platform over gezondheidsbeleid.

EU Mental Health Forum

Het kompas organiseert jaarlijks drie conferenties, de Mental Health Forums. Zijn dienen voor het uitwisselen van de resultaten van de jaarlijkse enquêtes en bieden mogelijkheden tot overleg op hoog niveau over de uitvoering van het Europees Kader voor actie op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. Een ander belangrijk doel is met voorbeelden aantonen dat zowel overheidsbeleid als initiatieven van ngo's essentieel zijn.

Bekijk de activiteiten per jaar: EU Mental Health Compass Forum.